Translations by Kristjan Siimson

Kristjan Siimson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 81 results
3.
Install Screenlet
2008-06-02
Paigalda Screenlet
4.
Get more Screenlets
2008-06-02
Hangi rohkem Screenlete
5.
Launch Screenlet
2008-06-02
Käivita Screenlet
6.
Close all Screenlets
2008-06-02
Sulge kõik Screenletid
13.
Important! You are running this application as root user, almost all functionality is disabled. You can use this to install screenlets into the system-wide path.
2008-06-02
Tähtis! Sa oled selle aplikatsiooni käivitanud juurkasutajana ning peaaegu kõik võimalused on välja lülitatud. Sa võid kasutada seda screenletide paigaldamiseks tervet süsteemi haaravasse kataloogi.
14.
Warning!
2008-06-02
Hoiatus!
19.
Do you also want to remove the Screenlet configuration files?
2008-06-02
Kas eemaldada ka Screenleti seadistusfailid?
20.
Can't delete system-wide screenlets.
2008-06-02
Ei õnnestu süsteemseid Screenlete kustutada.
22.
Reset Screenlet
2008-06-02
Lähtesta Screenlet
23.
Launch/Add
2008-06-02
Käivita/Lisa
24.
Install
2008-06-02
Paigalda
25.
Uninstall
2008-06-02
Eemalda
26.
Reset Screenlet Config
2008-06-02
Lähtesta Screenleti seadistused
27.
Install New Theme
2008-06-02
Paigalda uus teema
28.
Re-Start All
2008-06-02
Taaskäivita kõik
29.
Close All
2008-06-02
Sulge kõik
30.
Options
2008-06-02
Valikud
31.
Create Desktop Shortcut
2008-06-02
Tekita töölauale otsetee
33.
Install a new Screenlet, SuperKaramba or Web Widget or Web Application ...
2008-06-02
Paigalda uus ScreenLet, SuperKaramba, Web Widget või Web Application ...
36.
Install new theme for this screenlet
2008-06-02
Paigalda sellele Screenletile uus teema
38.
Close all Screenlets running
2008-06-02
Sulge kõik töötavad Screenletid
39.
New Screenlets Options/Properties
2008-06-02
Uue Screenleti valikud/omadused
40.
Create a Desktop shortcut for this Screenlet
2008-06-02
Tekita töölaual sellele Screenletile otsetee
41.
All Screenlets
2008-06-02
Kõik Screenletid
42.
Running Screenlets
2008-06-02
Töötavad Screenletid
43.
Autostart Screenlets
2008-06-02
Screenletide automaatne käivitamine
44.
Only native Screenlets
2008-06-02
Ainult kohalikud Screenletid
45.
Only third party
2008-06-02
Ainult kolmanda osapoole omad
46.
Get more screenlets
2008-06-02
Hangi rohkem Screenlete
48.
Download more screenlets ...
2008-06-02
Laadi rohkem Screenlete alla ...
50.
Start/Stop
2008-06-02
Alusta/lõpeta
51.
Auto start on login
2008-06-02
Automaatne käivitamine sisselogimisel
52.
Show daemon in tray
2008-06-02
Deemonit näidatakse salves
53.
Invalid string: %s.
2008-06-02
Vigane sõne: %s.
54.
Install a Screenlet or SuperKaramba theme
2008-06-02
Paigalda Screenlet või SuperKaramba teema
55.
Install a new theme for the selected Screenlet
2008-06-02
Paigalda valitud Screenletile uus teema
56.
Error Found
2008-06-02
Leitud viga
57.
Theme install error 1 found - Theme not installed , maybe a package error
2008-06-02
Leitud teema paigaldamise viga 1 - Teema pole paigaldatud , võimalik et paki viga
58.
This package seams to contain a full Screenlet and not just a theme, please use the screenlet install instead
2008-06-02
Selles pakis paistab olevat terve Screenlet, mitte ainult teema, seega kasuta selle asemel Screenleti paigaldajat
59.
This package doesnt seem to contain a theme
2008-06-02
Selles pakis ei paista teemat olevat
60.
Theme installed , please restart %s
2008-06-02
Teema paigaldatud , palun taaskäivita %s
61.
Theme install error 2 found - Theme not installed or already installed
2008-06-02
Leitud teema paigaldamise viga 2 - Teema pole paigaldatud või on juba paigaldatud
64.
Install Web Application
2008-06-02
Paigalda Web Application
65.
New screenlets atributes..
2008-06-02
Uute Screenletide atribuudid..
66.
Lock
2008-06-02
Lukusta
67.
Sticky
2008-06-02
Kleepuv
68.
Widget
2008-06-02
Vidin
69.
Keep above
2008-06-02
Alati pealmine
70.
Keep below
2008-06-02
Alati alumine
71.
Show buttons
2008-06-02
Näita nuppe