Translations by Märt Põder

Märt Põder has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 88 results
1.
Screenlets daemon
2010-11-12
Screenlets töölauavidinad
2.
Screenlets Manager
2010-11-12
Screenlets töölauavidinate haldur
3.
Install Screenlet
2010-11-12
Paigalda uus töölauavidin...
4.
Get more Screenlets
2010-11-12
Hangi uusi töölauavidinaid...
5.
Launch Screenlet
2010-11-12
Käivita töölauavidin
6.
Close all Screenlets
2010-11-12
Sulge kõik töölauavidinad
7.
Restart all Screenlets
2010-11-12
Taaskävita kõik vidinad
8.
Quit the Screenlets
2010-11-12
Lõpeta vidinasüsteemi töö
10.
Install a Screenlet
2012-01-04
Screenleti paigaldamine
13.
Important! You are running this application as root user, almost all functionality is disabled. You can use this to install screenlets into the system-wide path.
2010-11-12
Tähtis! Sa oled selle rakenduse käivitanud juurkasutajana ning peaaegu kõik võimalused on välja lülitatud. Sa võid kasutada seda töölauavidinate paigaldamiseks tervet süsteemi hõlmavasse kataloogi.
17.
Do you really want to permanently uninstall and delete the %sScreenlet from your system?
2010-11-12
Kas soovid tõesti %sScreenleti oma süsteemist eemaldada ja vastavad failid kustutada?
18.
Delete Screenlet
2010-11-12
Kustuta töölauavidin
19.
Do you also want to remove the Screenlet configuration files?
2010-11-12
Kas eemaldada ka töölauavidina seadistusfailid?
21.
Do you really want to reset the %sScreenlet configuration?
2010-11-12
Kas soovid tõesti algväärtustada %sScreenleti seaded?
22.
Reset Screenlet
2010-11-12
Lähtesta töölauavidin
24.
Install
2010-11-12
Paigalda uus töölauavidin
25.
Uninstall
2010-11-12
Eemalda töölauavidin
26.
Reset Screenlet Config
2010-11-12
Lähtesta vidina seaded
29.
Close All
2010-11-12
Peata kõik
30.
Options
2010-11-12
Vidinate vaikimisi seaded
32.
Launch/add a new instance of the selected Screenlet ...
2010-11-12
Käivita veel üks valitud töölauavidin ...
33.
Install a new Screenlet, SuperKaramba or Web Widget or Web Application ...
2012-01-04
Uue Screenlet või SuperKaramba vidina, vm veebividina või veebirakenduse (veebilehe) paigaldamine
2012-01-04
Paigalda uus Screenlet, SuperKaramba, veebividin või veebirakendus ...
2010-11-12
Paigalda uus Screenlet, SuperKaramba, Web Widget või Web Application ...
34.
Permanently uninstall/delete the currently selected Screenlet ...
2010-11-12
Eemalda valitud töölauavidin süsteemist lõplikult ...
36.
Install new theme for this screenlet
2010-11-12
Paigalda sellele töölauavidinale uus teema
38.
Close all Screenlets running
2010-11-12
Sulge kõik töötavad töölauavidinad
39.
New Screenlets Options/Properties
2010-11-12
Uue töölauavidina valikud/omadused
40.
Create a Desktop shortcut for this Screenlet
2010-11-12
Tekita töölaual sellele töölauavidinale otsetee
41.
All Screenlets
2010-11-12
Kõik töölauavidinad
42.
Running Screenlets
2010-11-12
Hetkel töötavad vidinad
43.
Autostart Screenlets
2010-11-12
Isekäivituvad vidinad
44.
Only native Screenlets
2010-11-12
Sisseehitatud vidinad
45.
Only third party
2010-11-12
Käsitsi paigaldatud vidinad
2010-11-12
Kasutaja lisatud vidinad
46.
Get more screenlets
2010-11-12
Hangi töölauavidinaid juurde
48.
Download more screenlets ...
2010-11-12
Laadi veel töölauavidinaid alla ...
50.
Start/Stop
2010-11-12
Käivita/peata
51.
Auto start on login
2010-11-12
Isekäivitumine sisenemisel
52.
Show daemon in tray
2010-11-12
Haldurit näidatakse teatealal
2010-11-12
Haldurit näidatakse salves
54.
Install a Screenlet or SuperKaramba theme
2010-11-12
Paigalda Screenleti tüüpi töölauavidin või SuperKaramba teema
55.
Install a new theme for the selected Screenlet
2010-11-12
Paigalda valitud töölauavidinale uus teema
57.
Theme install error 1 found - Theme not installed , maybe a package error
2010-11-12
Tõrge teema paigaldamisel. Teema jäeti võimaliku pakendamisvea tõttu paigaldamata.
58.
This package seams to contain a full Screenlet and not just a theme, please use the screenlet install instead
2010-11-12
Selles pakis paistab olevat terve töölauavidin, aga mitte ainult teema. Kasuta paigaldamiseks töölauavidinate paigaldajat!
2010-11-12
Selles pakis paistab olevat terve töölauavidin, aga mitte ainult teema, seega kasuta selle asemel töölauavidinate paigaldajat
60.
Theme installed , please restart %s
2010-11-12
Teema paigaldatud, palun taaskäivita %s
61.
Theme install error 2 found - Theme not installed or already installed
2010-11-12
Tõrge teema paigaldamisel. Teema jäeti paigaldamata, kuid võib olla juba varem paigaldatud.
62.
Install SuperKaramba Theme
2010-11-12
Paigalda SuperKaramba teema
63.
Convert Web Widget
2012-01-04
Teisenda veebividin (web widget)