Translations by davidcl

davidcl has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 59 results
2.
%s: Wrong type for input argument: Cell elements must be character arrays.
2011-09-02
%s: Špatný typ vstupního argumentu: Prvky buňky musí být pole znaků.
3.
%s: This feature has not been implemented.
2011-09-02
%s: Tato funkce nebyla zavedena.
4.
%s: Wrong type for input argument: Cell expected.
2011-09-02
%s: Špatný typ vstupního argumentu: Očekávána buňka.
5.
%s: Wrong type for input arguments: String expected.
2011-09-02
%s: Špatný typ vstupního argumentu: Očekáván řetězec.
6.
%s: Wrong value for input argument #%d: %s, %s, %s, '%s', '%s' or '%s' expected.
2011-09-02
%s: Špatná hodnota pro vstupní argument #%d: očekáván %s, %s, %s, '%s', '%s' nebo '%s'.
7.
%s: Wrong input arguments: Dimensions given as first argument do not match specified cell contents.
2011-09-02
%s: Špatné vstupní argumenty: Rozměry zadané jako první argument se neshodují se zadanými obsahy buňky.
8.
%s: This feature has not been implemented: Support for hypermatrices.
2011-09-02
%s: Tato funkce nebyla zavedena: Podpora hypermatic.
9.
%s: Wrong type for input argument #%d: Matrix of strings expected.
2011-09-02
%s: Špatný typ vstupního argumentu #%d: Očekávána matice řetězců.
10.
%s: Wrong size for '%s': Vector expected.
2011-09-02
%s: Špatná velikost pro '%s': Očekáván vektor.
11.
%s: This feature has not been implemented: %s.
2011-09-02
%s: Tato funkce nebyla zavedena: %s.
12.
%s: Wrong value for affectation to '%s'.
2011-09-02
%s: Špatná hodnota pro předstírání '%s'.
13.
%s: '%s' only used in 3d mode.
2011-09-02
%s: '%s' se používá pouze v režimu 3d.
14.
%s: This feature has not been implemented: Argument of type %d.
2011-09-02
%s: Tato funkce nebyla zavedena: Argument typu %d.
15.
Close
2011-09-02
Zavřít
16.
%s: '%s' ignored.
2011-09-02
%s: '%s' ignorováno.
17.
%s: All windows deleted.
2011-09-02
%s: Všechna okna smazána.
18.
%s: Wrong type for input argument #%d: Square matrix expected.
2011-09-02
%s: Špatný typ vstupního argumentu #%d: Očekávána čtvercová matice.
19.
%s: Wrong value for input argument #%d: %s, %s,'%s' or '%s' expected.
2011-09-02
%s: Špatná hodnota pro vstupní argument #%d: očekáván %s, %s, '%s', nebo '%s'.
20.
Jan
2011-09-02
Led
21.
Feb
2011-09-02
Úno
22.
Mar
2011-09-02
Bře
23.
Apr
2011-09-02
Dub
24.
May
2011-09-02
Kvě
25.
Jun
2011-09-02
Čer
26.
Jul
2011-09-02
Čvc
27.
Aug
2011-09-02
Srp
28.
Sep
2011-09-02
Zář
29.
Oct
2011-09-02
Říj
30.
Nov
2011-09-02
Lis
31.
Dec
2011-09-02
Pro
32.
%s: Not yet implemented.
2011-09-02
%s: Není ještě zavedeno.
33.
%s: Cannot open file '%s'.
2011-09-02
%s: Nelze otevřít soubor '%s'.
34.
%s: Unknown type.
2011-09-02
%s: Neznámý typ.
35.
%s: Unknown type '%s': IGNORED.
2011-09-02
%s: Neznámý typ '%s': IGNOROVÁNO.
36.
%s: %s is not implemented.
2011-09-02
%s: %s není zavedeno.
37.
%s: %s Scilab function does not work with more than one row variables.
2011-09-02
%s: Funkce Scilabu %s nepracuje s více než jednou řadou proměnných.
38.
%s: The format '%s' is unknown.
2011-09-02
%s: Formát '%s' je neznámý.
39.
%s: The format '%s' is not yet handled.
2011-09-02
%s: Formát '%s' zatím nelze ještě zpracovat.
40.
%s: End of file reached before all matrix is read.
2011-09-02
%s: Bylo dosaženo konce souboru před přečtením všech matic.
41.
%s: No equivalent for '%s' property.
2011-09-02
%s: Nic neodpovídá vlastnosti '%s'.
42.
%s: No minor grid in Scilab.
2011-09-02
%s: Ve Scilabu není žádná malá mřížka.
43.
%s: Wrong value for input argument #%d: '%s', '%s' or '%s' expected.
2011-09-02
%s: Špatná hodnota pro vstupní argument #%d: očekáván '%s', '%s' nebo '%s'.
44.
%s: Wrong size for input argument #%d: Matlab vector of strings expected.
2011-09-02
%s: Špatná velikost vstupního argumentu #%d: Očekáván Matlab vektor řetězců.
45.
%s: Unhandled class '%s'.
2011-09-02
%s: Neošetřená třída '%s'.
46.
%s: Wrong value for input argument #%d: A positive integer value expected.
2011-09-02
%s: Špatná hodnota pro vstupní argument #%d: očekávána hodnota kladného celého čísla.
47.
%s: Wrong number of output argument(s): %d expected.
2011-09-02
%s: Špatný počet vstupních argumentů: očekáváno %d.
48.
%s: '%s' option ignored.
2011-09-02
%s: možnost '%s' ignorována.
49.
%s: Unknown line style found in '%s' -> set to 6.
2011-09-02
%s: V '%s' byl nalezen neznámý styl řádku -> nastaven na 6.
50.
%s: Unknown color found in '%s' -> set to black.
2011-09-02
%s: V '%s' byla nalezena neznámá barva -> nastaveno na černou.
53.
%s: pencil is not diagonalizable.
2011-09-02
%s: tužka není diagonalizovatelná.