Translations by Baris Ozyurt

Baris Ozyurt has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

112 of 12 results
~
Use a remote directory (SSH or FTP)
2007-06-10
Uzak bir dizin kullanın (SSH ya da FTP)
~
Saves any modification made in the backup configuration above.
2007-06-10
Yukardaki yedek yapılandırmasında yapılan tüm değişiklikleri kaydet.
~
Use a remote directory (SSH or FTP)
2007-06-10
Uzak bir kullanın (SSH ya da FTP)
~
Translators :
2007-06-10
Çevirmenler :
~
Currently backup configuration is only runnable by root
2007-06-10
Şu anda yedekleme yapılandırması sadece root tarafından çalıştırılabilir
~
It seems the path you entered does not exists. Do you want to add this wrong path?
2007-06-10
Girdiğiniz dosya yolu bulunamadı. Bu hatalı yolu eklemek ister misiniz?
~
Some of your backups are in an old backup format. Do you want to upgrade them? It should take only a few minutes.
2007-06-10
Bazı yedekleriniz eski yedek biçiminde. Bu dosyaları güncellemek ister misiniz? Bu işlem sadece bir kaç dakika sürecektir.
~
A backup run is initiated in the background. The process id is:
2007-06-10
Bir yedekleme süreci arkaplanda başlatıldı. Sürecin numarası:
189.
Already included item !
2007-06-10
Nesne zaten seçili !
190.
Already excluded item !
2007-06-10
Nesne zaten seçili değil !
193.
Empty filename or path. Please enter a valid filename or path.
2007-06-10
Boş dosya ya da yol adı. Lütfen geçerli bir dosya adı ya da yolu girin.
408.
Select the destination folder
2007-06-10
Hedef dizini seçin