Browsing Polish translation

110 of 497 results
1.
SBackup Daemon <%(login)s@%(hostname)s>
Demon programu SBackup <%(login)s@%(hostname)s>
Translated and reviewed by Piotr Sokół
Located in src/sbackup/backupproc.py:169 src/sbackup/pkginfo.py:85
2.
[SBackup] [%(profile)s] Report of %(date)s
(no translation yet)
Located in src/sbackup/backupproc.py:173
3.
No log file specified.
Nie określono pliku dziennika.
Translated and reviewed by Piotr Sokół
Located in src/sbackup/backupproc.py:178 src/sbackup/core/profile_handler.py:282
4.
Unable to find log file.
Nie można odnaleźć pliku dziennika.
Translated and reviewed by Piotr Sokół
Located in src/sbackup/backupproc.py:183
5.
Critical Error: No configuration file for the default profile was found!

Now continue processing remaining profiles.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Błąd krytyczny: nie odnaleziono pliku ustawień dla domyślnego profilu!

Przetwarzanie pozostałych profili będzie kontynuowane.
Translated and reviewed by Piotr Sokół
Located in src/sbackup/backupproc.py:251
6.
Backup was canceled by user.
Tworzenie kopii zapasowej zostało anulowane przez użytkownika.
Translated and reviewed by Piotr Sokół
Located in src/sbackup/backupproc.py:302
7.
An error occurred during the cancellation of backup:
Wystąpił błąd podczas anulowania wykonywania kopii zapasowej:
Translated and reviewed by Piotr Sokół
Located in src/sbackup/backupproc.py:307
8.
An error occurred during the backup:
Wystąpił błąd podczas wykonywania kopii zapasowej:
Translated and reviewed by Piotr Sokół
Located in src/sbackup/backupproc.py:313
9.
Error when sending email:
Wystąpił błąd podczas wysyłania poczty elektronicznej:
Translated and reviewed by Piotr Sokół
Located in src/sbackup/backupproc.py:330
10.
The following error(s) occurred before:
Poniższy błąd (błędy) wystąpił wcześniej:
Translated by Jean-Peer Lorenz
Located in src/sbackup/backupproc.py:361
110 of 497 results

This translation is managed by translation group gnome-translation-project.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jarek Witkowski, Jean-Peer Lorenz, Piotr Sokół, fafek2.