Translations by Return To The Roots Team

Return To The Roots Team has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 379 results
1.
greenland
2017-12-22
Travniki
2.
wasteland
2017-12-22
Močvirje
3.
winterworld
2017-12-22
Zimska pokrajina
9.
RttR crashed. Would you like to send debug information to RttR to help us avoiding this crash in the future? Thank you very much!
2017-08-18
RttR se je sesul. Želite poslati razhroščevalno informacijo k RttR v pomoč preprečitvi tega sesutja v prihodnosti? Najlepša hvala!
10.
RttR crashed. Please restart the application!
2017-08-18
RttR se je sesul. Prosimo ponovno poženite aplikacijo!
22.
Your ally wishes to notify you of this location
2017-08-18
Tvoj zaveznik te želi obvestiti o tej lokaciji
29.
(easy)
2017-08-18
(lahko)
30.
(medium)
2017-08-18
(srednje)
31.
(hard)
2017-08-18
(težko)
34.
done in %ums
2017-08-18
končano v %ums
38.
Failed to load %s
2017-08-18
Neuspelo nalaganje %s
40.
File or directory does not exist: %s
2017-08-18
Datoteka ali direktorij ne obstaja: %s
41.
Could not determine type of path %s
2017-08-18
Ni bilo mogoče razbrati vrsto poti %s
42.
Loading directory %s
2017-08-18
Nalaganje direktorija %s
45.
Loading "%s":
2017-08-18
Nalaganje “%s”:
48.
finished in %ums
2017-08-18
zaključeno v %ums
55.
Unlimited Play
2017-08-18
Neomejena igra
62.
An error occured while saving which was suppressed!
2017-08-18
Med shranjevanjem je prišlo do napake, ki je bila zatrta!
65.
AI Debugging Window
2017-08-18
AI razhroščevalno okno
66.
Enable AI Debugging Window (possible cheating)
2017-08-18
Omogoči AI razhroščevalno okno (možno goljufanje)
67.
Adjust military strength
2017-08-18
Prilagodi moč vojske
68.
Modify the strength increase of military ranks
2017-08-18
Spremeni povečanje moči vojaških činov
69.
Maximum strength
2017-08-18
Največja moč
70.
Medium strength
2017-08-18
Srednja moč
71.
Minimum strength
2017-08-18
Najmanjša moč
72.
Async debugging (REALLY SLOW!)
2017-08-18
Asinhrono razhroščevanje (IZREDNO POČASI!)
73.
Enables extra stuff to debug asyncs. Do not enable unless you know what you are doing!
2017-08-18
Omogoči dodatne stvari za razhroščevanje asinhr. Ne omogoči, razen če veš kaj počneš!
74.
Enable battlefield promotions
2017-08-18
Omogoči promocije bojnih polj
75.
Soldiers winning a fight increase in rank.
2017-08-18
Zmagovalnim vojakom se poveča čin.
76.
Use
2017-08-18
Uporabi
77.
Set duration fires burn
2017-08-18
Nastavi čas gorenja ognja
78.
Adjusts how long a building will burn for when it is destroyed
2017-08-18
Prilagodi kako dolgo bo zgradba gorela ko je uničena
80.
-25%
2017-08-18
-25%
81.
-50%
2017-08-18
-50%
82.
-75%
2017-08-18
-75%
83.
-90%
2017-08-18
-90%
84.
+50%
2017-08-18
+50%
85.
+100%
2017-08-18
+100%
86.
Race specific catapult graphics
2017-08-18
Grafika katapulta specifična na raso
87.
Adds new race-specific graphics for catapults to the game.
2017-08-18
V igro doda grafiko novih ras za katapulte.
88.
Change gold deposits
2017-08-18
Spremeni depozite zlata
89.
You can remove gold resources completely or convert them into iron ore, coal or granite. You'll probably want to convert gold to iron ore, as this (on most maps) allows you to utilize the additional coal not needed for minting anymore.
2017-08-18
Vire zlata lahko odstraniš v celoti, ali pretvoriš v železovo rudo, premog ali granit. Najverjetneje želiš pretvoriti zlato v železovo rudo, ker to (na večini zemljevidov) omogoča izkoriščanje dodatnega premoga, ki se ne uporablja več za topljenje zlata.
90.
No change
2017-08-18
Brez sprememb
91.
Remove gold completely
2017-08-18
Popolnoma odstrani zlato
92.
Convert to iron ore
2017-08-18
Pretvori v železovo rudo
93.
Convert to coal
2017-08-18
Pretvori v premog
94.
Convert to granite
2017-08-18
Pretvori v granit
95.
Enable charburner
2017-08-18
Omogoči gorilnik oglja
96.
Allows to build the charburner.
2017-08-18
Omogoči gradnjo gorilnika oglja.
102.
Custom build sequence
2017-08-18
Prilagojeno zaporedje gradnje