Translations by Sebastian

Sebastian has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

112 of 12 results
38.
%1 changed from '%2' to '%3'
2011-03-19
%i ändrades från '%2' till '%3'
53.
%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop
2011-03-19
%1 är en adress som RT tar emot epost för. Att lägga till det som en '%2' skapar en epostloop
60.
%1 most recently updated articles
2011-03-19
%1 senast uppdaterade artiklarna
61.
%1 newest articles
2011-03-19
%i nyaste artiklarna
71.
%1's current password
2011-03-19
%1s nuvarande lösenord
87.
'Roles'
2011-03-19
Roller
88.
'System'
2011-03-19
System
89.
'User Groups'
2011-03-19
Användargrupper
90.
'Users'
2011-03-19
Användare
91.
(Check box to complete)
2011-03-19
(Kryssa i rutan för att fullfölja)
106.
(no Summary)
2011-03-19
(ingen sammanfattning)
107.
(no name)
2011-03-19
(inget namn)