Translations by Karel Divacky

Karel Divacky has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 135 results
32.
Undo
2012-11-11
Zpět
40.
Init field
2012-11-11
inicializace položky
235.
V_Cru
2012-11-11
V_Cru
241.
V_RCru
2012-11-11
V_RCru
588.
Block occupancy
2012-11-11
Obsazený blok
778.
Support
2012-12-08
Podpora
830.
Monitoring
2012-11-11
Monitorování
831.
Not from block
2012-11-11
Není z bloku
833.
Not
2012-11-11
Ne
834.
Speak for block
2012-11-11
Hlášení v blocích
835.
Speak command
2012-11-11
Příkaz pro hlášení
837.
Use block side for routes
2012-11-11
Umožnit použít vedlejší blok pro cesty
841.
Decoder type
2012-11-11
Typ dekodéru
842.
System info
2012-11-11
Systémové informace
844.
Show only start schedules
2012-11-11
Zobrazit pouze spuštěné plány
846.
Overwrite all settings?
2012-11-11
Přepsat všechna nastavení?
847.
Free before start
2012-11-11
Volno před spuštěním
848.
Embedded block
2012-11-11
Vložený blok
850.
Use own wait time in blocks
2012-11-11
Definovat vlastní dobu čekání v bloku
851.
Force block timer
2012-11-11
Vnutit blokový časovač
852.
Use sequence check
2012-11-11
Použít sekvenční kontrolu
853.
Use double packets
2012-11-11
Použít dvojité pakety
854.
Rectangular
2012-11-11
Obdélníkový
856.
Nodes
2012-11-11
Uzly
857.
Staging yard
2012-11-11
Stupeň metr
858.
Staging block
2012-11-11
Stupeň Blok
859.
Sections
2012-11-11
Sekce
860.
Section
2012-11-11
Sekce
861.
Train
2012-11-11
Vlak
862.
gap
2012-11-11
přestávka
863.
Patterns
2012-11-11
Vzory
864.
Aspect numbers
2012-11-11
Poměr stran
866.
Communication
2012-11-11
Komunikace
867.
Swap timer
2012-11-11
Výměna časovače
869.
Local IP
2012-11-11
Lokální IP
870.
Set loco
2012-11-11
Nastavení lokomotivy
871.
Compress
2012-11-11
Komprimovat
872.
Synchronize routes
2012-11-11
Synchronizace cest
874.
Startup schedule
2012-11-11
Spuštění plánu
876.
Control code
2012-11-11
Řídící kód
877.
Goto Turntable
2012-11-11
Jet na točnu
878.
Please load the Rocrail server settings before configuring CBUS nodes.
2012-11-11
Prosím nahrejte nastavení Rocrail serveru před konfigurací CBUS uzlů.
879.
Node
2012-11-11
Uzel
880.
Variables
2012-11-11
Proměnné
881.
Variable
2012-11-11
Proměnná
882.
Events
2012-11-11
Události
883.
Firmware
2012-11-11
Firmware
884.
Get
2012-11-11
Načíst
885.
Set
2012-11-11
Nastavit
886.
Get all
2012-11-11
Načíst vše