Translations by Vic

Vic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 54 results
36.
Identity file
2010-12-12
Файл за идентичност
40.
Use window size
2010-12-12
Използване на размера на прозореца
41.
Use client resolution
2010-12-12
Използване на разделителната способност на клиента
43.
Keyboard mapping
2010-12-12
Клавиатурна подредба
44.
Horizontal scale
2010-12-12
Хоризонтално мащабиране
45.
Vertical scale
2010-12-12
Вертикално мащабиране
46.
Enable SSH tunnel
2010-12-12
Включване на SSH тунел
47.
Tunnel via loopback address
2010-12-12
Тунел чрез локален адрес
49.
Same server at port %i
2010-12-12
Същият сървър на порт %i
50.
Character set
2010-12-12
Кодова таблица
51.
Startup program
2010-12-12
Стартиране на програма при свързване
52.
Startup path
2010-12-12
Път за стартиране
54.
User name
2010-12-12
Потребителско име
55.
Public key (automatic)
2010-12-12
Публичен ключ (Автоматично)
70.
Toggle fullscreen mode
2010-12-12
Превключване на пълноекранен режим
76.
Minimize window
2010-12-12
Минимизиране на прозорец
88.
%s password
2010-12-12
%s парола
89.
SSH password
2010-12-12
SSH парола
90.
SSH private key passphrase
2010-12-12
Ключова дума за личния ключ на SSH
91.
Listening on port %i for an incoming %s connection...
2010-12-12
Слушане на Порт %i за пристигаща %s Връзка...
94.
Save password
2010-12-12
Запазване на паролата
95.
CA certificate
2010-12-12
CA сертификат
97.
Client certificate
2010-12-12
Сертификат на клиента
98.
Client key
2010-12-12
Ключ на клиента
105.
translator-credits
2010-12-12
Launchpad Contributions: Nikolay Ninkov https://launchpad.net/~nickypn Svetoslav Stefanov https://launchpad.net/~svetlisashkov
106.
Open connection
2010-12-12
Отваряне на връзка
107.
Edit settings
2010-12-12
Редактиране на настройки
113.
Scrolled window
2010-12-12
Прозорец с превъртане
114.
Scrolled fullscreen
2010-12-12
Пълен екран с превъртане
115.
Viewport fullscreen
2010-12-12
Пълен екран
116.
Tab by groups
2010-12-12
Подстраници по групи
117.
Tab by protocols
2010-12-12
Подстраници по протоколи
118.
Tab all connections
2010-12-12
Подстраници за всички връзки
119.
Do not use tabs
2010-12-12
Да не се използват подстраници
124.
Remember last view mode for each connection
2010-12-12
Запомняне на режима на преглед за всяка връзка
125.
Save settings when starting the connection
2010-12-12
Запазване на настройките при начало на свързването
126.
Invisible floating toolbar
2010-12-12
Невидима плаваща лента с инструменти
127.
Always show tabs
2010-12-12
Подпрозорците винаги да се показват
128.
Hide connection toolbar
2010-12-12
Скриване на лентата с инструменти за връзка
129.
Double-click action
2010-12-12
Действие при двойно цъкане
130.
Default view mode
2010-12-12
Стандартен режим на преглед
131.
Tab interface
2010-12-12
Интерфейс с подстраници
132.
Scale quality
2010-12-12
Качество на мащабиране
133.
SSH tunnel local port
2010-12-12
Локален порт на SSH тунела
134.
Maximum recent items
2010-12-12
Максимален брой скорошни връзки
144.
Host key
2010-12-12
Host клавиш
145.
Auto-fit window
2010-12-12
Автоматично наместване на прозореца
146.
Grab keyboard
2010-12-12
Прихващане на клавиатурата
147.
Show / hide toolbar
2010-12-12
Показване/скриване на лентата с инструменти
203.
Fit window size
2010-12-12
Напасване размера на прозореца