Browsing Serbian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
110 of 151 results
1.
Redshift adjusts the color temperature of your screen according to your surroundings. This may help your eyes hurt less if you are working in front of the screen at night.
Редшифт мења температуру боје вашег екрана у складу са вашим окружењем. Ово вам може помоћи уколико осећате бол у очима када радите за рачунаром ноћу.
Translated by Марко М. Костић on 2016-09-20
Located in ../data/appdata/redshift-gtk.appdata.xml.in.h:1
2.
The color temperature is set according to the position of the sun. A different color temperature is set during night and daytime. During twilight and early morning, the color temperature transitions smoothly from night to daytime temperature to allow your eyes to slowly adapt.
Температура боје се се подешава у складу са положајем сунца. Другачија температура боје се поставља ноћу а другачија дању. У сумрак и рано јутро температура боје лагано прелази из ноћне у дневну температуру да би се вашим очима омогућило лакше привикавање.
Translated by Марко М. Костић on 2016-09-20
Located in ../data/appdata/redshift-gtk.appdata.xml.in.h:2
3.
This program provides a status icon that allows the user to control Redshift.
Овај програм пружа иконицу стања која омогућава кориснику да управља Редшифтом.
Translated by Марко М. Костић on 2016-09-20
Located in ../data/appdata/redshift-gtk.appdata.xml.in.h:3
4.
The Redshift information window overlaid with an example of the redness effect
Прозор са подацима Редшифта који је прекриван примером ефекта црвенила.
Translated by Марко М. Костић on 2016-09-20
Located in ../data/appdata/redshift-gtk.appdata.xml.in.h:4
5.
Redshift
Редшифт
Translated by Марко М. Костић on 2016-09-20
Located in ../data/applications/redshift.desktop.in.h:1 ../data/applications/redshift-gtk.desktop.in.h:1
6.
Color temperature adjustment
Прилагођавање температуре боје
Translated by Марко М. Костић on 2016-09-20
Located in ../data/applications/redshift.desktop.in.h:2 ../data/applications/redshift-gtk.desktop.in.h:2
7.
Color temperature adjustment tool
Алатка за прилагођавање температуре боје
Translated by Марко М. Костић on 2016-09-20
Located in ../data/applications/redshift.desktop.in.h:3 ../data/applications/redshift-gtk.desktop.in.h:3
8.
None
TRANSLATORS: Name printed when period of day is unknown
Непознато
Translated by Марко М. Костић on 2016-09-20
Located in ../src/redshift.c:135
9.
Daytime
Дан
Translated by Марко М. Костић on 2016-09-20
Located in ../src/redshift.c:136 ../src/redshift.c:1107
10.
Night
Ноћ
Translated by Марко М. Костић on 2016-09-20
Located in ../src/redshift.c:137 ../src/redshift.c:1111
110 of 151 results

This translation is managed by Launchpad Serbian Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Марко М. Костић.