Translations by Jerzy Spendel

Jerzy Spendel has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
1.
It has been a while since you made your last backup.
2013-11-17
Minęło już troche czasu od kiedy wykonałeś ostatnią kopię zapasową.
2013-11-17
10.
Insert this weekday's template. Click the arrow on the right for more options
2013-11-17
Wstaw szablon dnia zwyczajnego. Kliknij strzałkę po prawej, aby uzyskać więcej opcji
18.
_Format
2012-12-31
_Sformatuj
19.
Format
2013-11-17
Typ pliku
21.
Introduction
2013-11-17
Wstęp
22.
Save and insert
2012-12-31
Zapisz i wstaw
34.
(Only available when text is selected in edit mode)
2013-11-17
(Dostępne tylko w trybie edycji)
37.
Export text and tags
2013-11-17
Eksportuj tekst i tagi
39.
Export tags only
2013-11-17
Eksportuj tylko tagi
40.
Filter days by tags
2013-11-17
Filtruj dni za pomocą tagów
41.
Available tags
2013-11-17
Dostępne tagi
44.
Deselect
2013-11-17
Odznacz
45.
When filtering by tags, you have to select at least one tag.
2013-11-17
Aby filtrować za pomocą tagów musisz wybrać co najmniej jeden tag.
46.
You have selected the following settings:
2013-11-17
Wybrałeś poniższe ustawienia:
47.
Export Assistant
2013-11-17
Asystent eskportowania
48.
Welcome to the Export Assistant.
2013-11-17
Witaj w asystencie eskportowania
112.
Choose font ...
2013-11-17
Wybierz czcionke ...
113.
Choose font
2013-11-17
Wybierz czcionke
116.
Switch between edit and preview mode automatically
2012-12-31
Zmieniaj pomiędzy trybem edycji i podglądu automatycznie
119.
Edit font:
2013-11-17
Czcionka w trakcie edytowania:
120.
Preview font:
2013-11-17
Czcionka podglądu:
121.
Comma-separated font names
2013-11-17
Czcionki oddzielone przecinkiem
146.
_Insert
2012-12-31
_Wstaw
159.
The journal could not be saved
2013-11-17
Dziennik nie mógł być zapisany
171.
Click on Edit above to see the difference.
2012-12-31
Kliknij edytuj, aby zobaczyć róznicę
184.
=== Multiple entries === You can add multiple entries to a single day by using different journals (one named "Work", the other "Family"), separating your entries with different titles (=== Work ===, === Family ===) and using horizontal separator lines (20 “=”s).
2013-11-17
=== Wielokrotne wpisy === Możesz dodać wiele wpisów w pojedynczym dniu poprzez używanie różnych dzienników (jeden może się nazywać "Praca", a inny "Rodzina"). odróżniając swoje wpisy różnymi tytułami (===Praca===, ===Rodzina===) oraz poprzez poziomych oddzielników (np. 20 znaków "=").
185.
=== Work === Here goes the first entry. It is about #work. ==================== === Family === Here comes the entry about my #family.
2013-11-17
=== Praca === Tutaj przyjdzie pierwszy wpis. Jest o #praca. ==================== === Rodzina === Tutaj przyjdzie wpis o mojej #rodzinie.