Translations by Michal Predotka

Michal Predotka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 71 results
1.
Very Low Quality
2016-12-17
Bardzo niska jakość
2.
Low Quality
2016-12-17
Niska jakość
4.
Normal Quality
2016-12-17
Zwykła jakość
5.
High Quality
2016-12-17
Wysoka jakość
6.
Very High Quality
2016-12-17
Bardzo wysoka jakość
7.
Constant Quality
2016-12-17
Stała jakość
8.
Constant Bitrate
2016-12-17
Stała gęstość bitowa
9.
(Reset your settings will fix this.)
2016-12-17
(Reset ustawień powinien to naprawić)
10.
About
2016-12-17
O programie
11.
Support
2016-12-17
Wsparcie
12.
Recorder
2016-12-17
Nagrywarka
13.
Version %1
2016-12-17
Wersja %1
14.
Audio Recorder for Ubuntu.
2016-12-17
Nagrywarka dźwięku dla Ubuntu
15.
Released under the terms of the <a href="https://github.com/dawndiy/recorder/blob/master/LICENSE">GNU GPL v3</a>
2016-12-17
Wydano na warunkach licencji <a href="https://github.com/dawndiy/recorder/blob/master/LICENSE">GNU GPL v3</a>
16.
Donate
2016-12-17
Dotacja
17.
Resources
2016-12-17
Zasoby
18.
Bugs
2016-12-17
Błędy
19.
Contact
2016-12-17
Kontakt
21.
Icon
2016-12-17
Ikona
22.
Developers
2016-12-17
Autorzy
23.
Please donate if you like this App. :)
2016-12-17
Wsparcie mile widziane :)
24.
Records
2016-12-17
Nagrania
25.
Settings
2016-12-17
Ustawienia
26.
Record is saved in %1
2016-12-17
Nagranie zapisano jako %1
35.
Export Records
2016-12-17
Eksportuj nagrania
36.
Back
2016-12-17
Wstecz
37.
Close
2016-12-17
Zamknij
38.
Search
2016-12-17
Szukaj
39.
Sorting
2016-12-17
Sortowanie
40.
OK
2016-12-17
OK
41.
Search...
2016-12-17
Szukaj...
42.
No records
2016-12-17
Brak nagrań
43.
Delete
2016-12-17
Usuń
44.
%1 has been deleted.
2016-12-17
Nagranie %1 zostało usunięte
45.
Rename
2016-12-17
Zmień nazwę
46.
Info
2016-12-17
Informacje
47.
Record Information
2016-12-17
Informacje o nagraniu
48.
<b>Name</b>: %1
2016-12-17
<b>Nazwa</b>: %1
49.
<b>Type</b>: %1
2016-12-17
<b>Typ</b>: %1
50.
<b>Size</b>: %1 (%2 B)
2016-12-17
<b>Rozmiar</b>: %1 (%2 B)
51.
<b>Location</b>: %1
2016-12-17
<b>Położenie</b>: %1
52.
<b>Accessed</b>: %1
2016-12-17
<b>Dostęp</b>: %1
53.
<b>Modified</b>: %1
2016-12-17
<b>Zmodyfikowano</b>: %1
54.
Rename Record File
2016-12-17
Zmień nazwę nagrania
55.
Please enter a new file name.
2016-12-17
Wprowadź nową nazwę pliku
56.
Save
2016-12-17
Zapisz
57.
Cancel
2016-12-17
Anuluj
58.
Sort by
2016-12-17
Sortuj według
59.
Unsorted (default)
2016-12-17
Brak sortowania (domyślnie)
60.
File name (ascending)
2016-12-17
Nazwa pliku (rosnąco)