Translations by Kevin Brubeck Unhammer

Kevin Brubeck Unhammer has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 489 results
~
Goodbye
2010-09-12
Ha det bra
~
A newer version of this program was previously run on this computer.
2010-09-12
Ei nyare utgåve av dette programmet har køyrt tidlegare på denne maskinen.
~
Program preferences appear to be valid, but please check them to ensure correct operation.
2010-09-12
Programinnstillingane kan synast å vere gyldige, men ver vennleg og kontroller dei for å vere sikker på at alt er som det skal vere.
~
Some preferences will be reset.
2010-09-12
Visse innstillingar blir nullstilt.
~
Using
2010-09-12
Nyttar
~
Invalid Downloads Today value.
2010-09-11
Ugyldig verdi for Nedlastingar idag.
1.
Rapid Photo Downloader
2010-09-12
Rapid Photo Downloader
2.
%(date)s %(time)s
2010-09-12
%(date)s %(time)s
3.
%(date)s %(time)s
2010-09-12
%(date)s %(time)s
4.
%(date)s %(hour)s:%(minute)s:%(second)s:%(subsecond)s
2010-09-12
%(date)s %(hour)s:%(minute)s:%(second)s:%(subsecond)s
5.
Device
2010-09-12
Eining
6.
Size
2010-09-12
Storleik
7.
Download Progress
2010-09-12
Nedlastingsframgang
8.
%(device)s did not unmount
2011-09-26
%(device)s vart ikkje avmontert
2011-09-26
%(device)s blei ikkje avmontert
9.
scanning...
2017-07-22
leiter …
2010-09-12
leiter...
10.
the root of the file system
2011-11-21
rotmappa til filsystemet
11.
Downloading from %(location)s.
2011-11-21
Lastar ned frå %(location)s.
12.
Do you really want to download from here? On some systems, scanning this location can take a very long time.
2011-11-21
Vil du verkeleg lasta ned herfrå? På visse system kan det ta veldig lang tid å skanna dette.
13.
Download
2011-09-26
Last ned
14.
Pause
2011-09-26
Pause
15.
These download folders are invalid: %(folder1)s %(folder2)s
2011-09-26
Følgjande mapper er ugyldige: %(folder1)s %(folder2)s
16.
This download folder is invalid: %s
2011-09-26
Mappa er ugyldig: %s
17.
Download cannot proceed
2010-09-12
Kan ikkje gå vidare med nedlasting
18.
No backup device contains a valid folder for backing up %(filetype)s
2014-05-30
Fann inga eining å ta tryggleikskopi til som har ei gyldig mappe for %(filetype)s
19.
photos
2010-09-12
bilete
20.
videos
2010-09-12
videoar
21.
Backup problem
2014-05-30
Problem med tryggleikskopiering
22.
About 1 second remaining
2010-09-12
Omtrent eitt sekund igjen
23.
About %i seconds remaining
2010-09-12
Omtrent %i sekund igjen
24.
About 1 minute remaining
2010-09-12
Omtrent eitt minutt igjen
25.
About %(minutes)i:%(seconds)02i minutes remaining
2010-09-12
Omtrent %(minutes)i minutt og %(seconds)02i sekund igjen
26.
photos and videos
2010-09-12
bilete og videoar
27.
photos or videos
2010-09-12
bilete eller videoar
28.
video
2010-09-12
video
29.
photo
2010-09-12
bilete
30.
%(noFiles)s %(filetypes)s downloaded
2010-09-12
Lasta ned %(noFiles)s %(filetypes)s
31.
%(noFiles)s %(filetypes)s failed to download
2010-09-12
Klarte ikkje å laste ned %(noFiles)s %(filetypes)s
32.
warnings
2010-09-12
åtvaringar
33.
All downloads complete
2010-09-12
Alle nedlastingar er ferdige
34.
%(number)s %(numberdownloaded)s
2010-09-12
%(number)s %(numberdownloaded)s
35.
%(filetype)s downloaded
2010-09-12
%(filetype)s lasta ned
36.
%(filetype)s failed to download
2010-09-12
Klarte ikkje å laste ned %(filetype)s
37.
%(number)s of %(total)s %(filetypes)s (%(remaining)s remaining)
2010-09-12
%(number)s av %(total)s %(filetypes)s (%(remaining)s igjen)
38.
%(number)s of %(total)s %(filetypes)s
2010-09-12
%(number)s av %(total)s %(filetypes)s
39.
From
2011-11-21
Frå
40.
Auto Detect
2011-11-21
Oppdag automatisk
41.
Select a folder containing %(file_types)s
2010-09-12
Vel ei mappe med %(file_types)s
42.
Copy
2011-11-21
Kopier