Browsing Turkish translation

104113 of 869 results
104.
Valid backup locations not yet specified
Geçerli yedekleme konumları henüz belirtilmedi
Translated and reviewed by Aydin Ilker Alp on 2019-10-14
Located in ../raphodo/backuppanel.py:245
105.
You can have your photos and videos backed up to multiple locations as they are downloaded, e.g. external hard drives.
Fotoğraflarınızın ve videolarınızın, indirildikçe birden fazla yere yedeklenmesini sağlayabilirsiniz, örn. harici sabit sürücüler.
Translated and reviewed by Aydin Ilker Alp on 2019-10-14
Located in ../raphodo/backuppanel.py:406
106.
Back up photos and videos when downloading
İndirirken fotoğrafları ve videoları yedekle
Translated and reviewed by Uygar Demir Koç on 2017-06-22
Located in ../raphodo/backuppanel.py:414
107.
Automatically detect backup devices
Yedekleme cihazlarını otomatik olarak algıla
Translated and reviewed by Aydin Ilker Alp on 2019-10-14
Located in ../raphodo/backuppanel.py:420
108.
Specify the folder in which backups are stored on the device.<br><br><i>Note: the presence of a folder with this name is used to determine if the device is used for backups. For each device you wish to use for backing up to, create a folder in it with one of these folder names. By adding both folders, the same device can be used to back up both photos and videos.</i>
Cihazda yedeklemelerin bulunduğu klasörü belirtin.<br><br><i>Not: Bu adda bir klasörün varlığı, cihazın yedekleme için kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için kullanılır. Yedeklemek için kullanmak istediğiniz her cihaz için, bu klasör adlarından biriyle içinde bir klasör oluşturun. Her iki klasörü de ekleyerek, aynı cihaz hem fotoğrafları hem de videoları yedeklemek için kullanılabilir.</i>
Translated and reviewed by Aydin Ilker Alp on 2019-09-28
Located in ../raphodo/backuppanel.py:426
109.
Photo folder name:
Fotoğraf klasörü adı:
Translated and reviewed by Uygar Demir Koç on 2017-06-22
Located in ../raphodo/backuppanel.py:441
110.
Video folder name:
Video klasörü adı:
Translated and reviewed by Uygar Demir Koç on 2017-06-22
Located in ../raphodo/backuppanel.py:446
111.
Example:
Örnek:
Translated and reviewed by Uygar Demir Koç on 2017-06-22
Located in ../raphodo/backuppanel.py:451 ../raphodo/nameeditor.py:929 ../raphodo/renamepanel.py:125
112.
If you disable automatic detection, choose the exact backup locations.
Otomatik algılamayı devre dışı bırakırsanız, tam yedekleme konumlarını seçin.
Translated and reviewed by Uygar Demir Koç on 2017-06-22
Located in ../raphodo/backuppanel.py:462
113.
Photo backup location:
Translators: the word 'location' is optional in your translation. The left
side of the folder chooser combo box will always line up with the left side of the
the text entry boxes where the user can enter the photo folder name and the video
folder name. See http://damonlynch.net/rapid/documentation/thumbnails/backup.png
Fotoğraf yedekleme konumu:
Translated and reviewed by Uygar Demir Koç on 2017-06-22
Located in ../raphodo/backuppanel.py:470
104113 of 869 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aydin Ilker Alp, Damon Lynch, Semih Korkmaz, Uygar Demir Koç, linuxseven, taylan özgür.