Translations by Uygar Demir Koç

Uygar Demir Koç has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

127 of 27 results
100.
Credits
2017-06-22
Destekleyenler
102.
Backups are not configured
2017-06-22
Yedeklemeler yapılandırılmadı
104.
Valid backup locations not yet specified
2017-06-22
Geçerli yedekleme yerleri henüz belirtilmemiş
105.
You can have your photos and videos backed up to multiple locations as they are downloaded, e.g. external hard drives.
2017-06-22
Fotoğraflarınızı ve videolarınızı, indirildikçe birden fazla yere yedeklenmesini sağlayabilirsiniz, ör. Harici sabit sürücüler.
106.
Back up photos and videos when downloading
2017-06-22
İndirirken fotoğrafları ve videoları yedekle
107.
Automatically detect backup devices
2017-06-22
Yedekleme aygıtlarını otomatik olarak algıla
109.
Photo folder name:
2017-06-22
Fotoğraf klasörü adı:
110.
Video folder name:
2017-06-22
Video klasörü adı:
111.
Example:
2017-06-22
Örnek:
112.
If you disable automatic detection, choose the exact backup locations.
2017-06-22
Otomatik algılamayı devre dışı bırakırsanız, tam yedekleme konumlarını seçin.
113.
Photo backup location:
2017-06-22
Fotoğraf yedekleme konumu:
114.
Select Photo Backup Location
2017-06-22
Fotoğraf Yedekleme Konumunu Seçin
115.
Video backup location:
2017-06-22
Video yedekleme konumu:
116.
Select Video Backup Location
2017-06-22
Video Yedekleme Konumunu Seçin
117.
drive1
2017-06-22
sürücü1
118.
drive2
2017-06-22
sürücü2
119.
Projected Backup Storage Use
2017-06-22
Yansıtılmış Yedekleme Depolama Birimi Kullanımı
120.
Backup Options
2017-06-22
Yedekleme Seçenekleri
121.
video THM
2017-06-22
video THM
122.
audio
2017-06-22
ses
125.
Used
2017-06-22
Kullanımda
126.
Excess
2017-06-22
Aşırı
127.
Device size unknown
2017-06-22
Cihazın boyutu bilinmiyor
128.
No space free on %(size_total)s device
2017-06-22
%(size_total)s cihazında boş alan yok.
129.
%(size_free)s free of %(size_total)s
2017-06-22
%(size_free)s / %(size_total)s boş
130.
Photos
2017-06-22
Fotoğraflar
131.
Videos
2017-06-22
Videolar