Translations by Aydin Ilker Alp

Aydin Ilker Alp has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 930 results
1.
To continue, please first install the python3 package setuptools using your system's package manager.
2019-09-27
Devam etmek için, lütfen önce sisteminizin paket yöneticisini kullanarak python3 paket kurulum araçlarını kurun.
2.
Rapid Photo Downloader installer
2019-10-14
Rapid Photo Downloader kurucusu
3.
Download and install latest version of Rapid Photo Downloader.
2019-10-14
Rapid Photo Downloader'ın son sürümünü indirin ve kurun.
4.
The software repository RPM Fusion Free was added to your system to (1) enable generating thumbnails for a wider range of video formats, and (2) enable support for the HEIC / HEIF image format.
2020-03-08
Yazılım deposu RPM Fusion Free, (1) daha geniş bir video formatı aralığı için küçük resimler oluşturmak ve (2) HEIC / HEIF görüntü formatı desteğini etkinleştirmek için sisteminize eklendi.
5.
Installer not found:
2019-10-14
Program kurucu bulunamadı:
2019-09-27
Yükleyici bulunamadı:
6.
Installer not in tar.gz format:
2019-10-14
Kurucu tar.gz biçiminde değil:
2019-09-27
Yükleyici tar.gz biçiminde değil:
7.
The specified PyQt5 version does not exist. Valid versions are: {}.
2020-03-08
Belirtilen PyQt5 sürümü mevcut değil. Geçerli sürümler: {}.
8.
{} will be upgraded from version {} to version {}
2019-09-27
{}, {} sürümünden {} sürümüne yükseltilecek
9.
These Python3 packages will be upgraded for your user (i.e. not system-wide): {}
2020-03-08
Bu Python3 paketleri kullanıcılarınız için yükseltilecek (yani sistem çapında değil): {}
10.
Incorrect folder ownership detected. Changing ownership of and resetting permissions for {file_system_path}.
2020-03-15
Yanlış klasör sahipliği algılandı. {file_system_path} için sahiplik değiştiriliyor ve izinler sıfırlanıyor.
12.
sudo may prompt you for the sudo password.
2019-10-14
Sizden sudo şifresi istenebilir.
16.
Exiting
2019-09-27
Çıkılıyor
17.
The Universe repository must be enabled.
2019-09-27
Evren deposu etkinleştirilmelidir.
18.
The IUS Community repository must be enabled.
2019-09-27
IUS Topluluğu deposu etkinleştirilmelidir.
22.
Querying package system to see if an older version of Rapid Photo Downloader is installed (this may take a while)...
2019-09-27
Rapid Photo Downloader'ın daha eski bir sürümünün kurulu olup olmadığını görmek için paket sistemi sorgulanıyor (bu biraz zaman alabilir) ...
23.
Uninstalling system package
2019-09-27
Sistem paketi kaldırılıyor
25.
Checking if previous version installed with pip...
2019-09-27
Önceki sürümün pip ile kurulu olup olmadığı kontrol ediliyor...
26.
The following package is unknown on your system: {}
2019-09-27
Bu paket sisteminizde bilinmiyor: {}
27.
To continue, some packages required to run the application will be installed.
2019-10-14
Devam etmek için, uygulamayı çalıştırmak üzere gereken bazı paketler kurulacak.
2019-09-27
Devam etmek için, uygulamayı çalıştırmak için gereken bazı paketler yüklenecek.
28.
Querying installed and available packages (this may take a while)
2019-10-14
Kurulu ve kullanılabilir paketler sorgulanıyor (bu biraz zaman alabilir)
2019-09-27
Yüklü ve kullanılabilir paketler sorgulanıyor (bu biraz zaman alabilir)
29.
Querying zypper to see if any required packages are already installed (this may take a while)...
2019-09-27
Gerekli paketlerin kurulu olup olmadığını görmek için zypper sorgulanıyor (bu işlem biraz zaman alabilir)...
30.
Querying yum to see if any required packages are already installed (this may take a while)...
2019-09-27
Gerekli paketlerin kurulu olup olmadığını görmek için yum sorgulanıyor (bu biraz zaman alabilir)...
31.
Query to confirm action at each step.
2019-10-14
Her adımda eylemi onaylamak için sorgula.
2019-09-27
Her adımda eylemi onaylamak için sorgulayın.
32.
When downloading the latest version, install the development version if it is newer than the stable version.
2019-10-14
En son sürümü indirirken, kararlı sürümden daha yeniyse geliştirme sürümünü kur.
2019-09-27
En son sürümü indirirken, kararlı sürümden daha yeniyse geliştirme sürümünü yükleyin.
33.
Optional tar.gz Rapid Photo Downloader installer archive. If not specified, the latest version is downloaded from the Internet.
2019-10-14
İsteğe bağlı tar.gz Rapid Photo Downloader kurucu arşivi. Belirtilmezse, en son sürüm internetten indirilir.
2019-09-27
İsteğe bağlı tar.gz Rapid Photo Downloader yükleyici arşivi. Belirtilmezse, en son sürüm internetten indirilir.
34.
Do not run the installer in the tar.gz Rapid Photo Downloader installer archive if it is newer than this version ({}). The default is to run whichever installer is newer.
2019-10-13
tar.gz Rapid Photo Downloader kurucu arşivi bu sürümden ({}) daha yeniyse program kurucuyu çalıştırmayın. Varsayılan olarak, daha yeni kurucu çalıştırılır.
2019-09-27
Yükleyiciyi, tar.gz Rapid Photo Downloader yükleyici arşivi bu sürümden ({}) daha yeniyse çalıştırmayın. Varsayılan olarak, daha yeni yükleyiciyi çalıştırılır.
35.
Uninstall Rapid Photo Downloader that was installed with pip, keeping its dependencies.
2019-10-14
Bağımlılıklarını koruyarak, pip ile kurulan Rapid Photo Downloader uygulamasını kaldır.
2019-09-27
Bağımlılıklarını koruyarak pip ile yüklenen Rapid Photo Downloader uygulamasını kaldırın.
36.
Uninstall the dependencies installed by pip during Rapid Photo Downloader's installation, and Rapid Photo Downloader itself, then exit.
2019-10-14
Rapid Photo Downloader'ın kurulumu sırasında pip tarafından kurulan bağımlılıkları ve Rapid Photo Downloader'ın kendisini kaldır, sonra çık.
2019-09-27
Rapid Photo Downloader'ın kurulumu sırasında pip tarafından yüklenen bağımlılıkları ve Rapid Photo Downloader'ın kendisini kaldırın, sonra çıkın.
37.
Note: this will not uninstall any version of Rapid Photo Downloader installed by your Linux distribution's package manager.
2019-10-14
Not: Bu, Linux dağıtımınızın paket yöneticisi tarafından kurulan hiçbir Rapid Photo Downloader sürümünü kaldırmaz.
2019-09-27
Not: Bu, Linux dağıtımınızın paket yöneticisi tarafından yüklenen hiçbir Rapid Photo Downloader sürümünü kaldırmaz.
38.
Dependencies will only be removed if they are not required by other programs.
2019-10-14
Bağımlılıklar sadece diğer programlar için gerekli olmadığı takdirde kaldırılacaktır.
2019-09-27
Bağımlılıklar sadece diğer programlar tarafından istenmediği takdirde kaldırılacaktır.
39.
Note: this option will remove the dependencies regardless of whether they are required by another program pip has installed. Upgrade to pip 9.0 or above if you want to avoid this behavior. You can do so using the command 'python3 -m pip install pip -U --user'. Also note that any version of Rapid Photo Downloader installed by your Linux distribution's package manager will not be uninstalled.
2019-10-14
Not: Bu seçenek, kurulan başka bir program için gerekli olup olmadığına bakılmaksızın bağımlılıkları kaldıracaktır. Bu davranıştan kaçınmak istiyorsanız pip 9.0 ya da üstüne yükseltin. Bunu 'python3 -m pip install pip -U --user' komutunu kullanarak yapabilirsiniz. Ayrıca, Linux dağıtımınızın paket yöneticisi tarafından kurulan Rapid Photo Downloader sürümünün kaldırılmayacağını unutmayın.
2019-09-27
Not: Bu seçenek, yüklenen başka bir program için gerekli olup olmadığına bakılmaksızın bağımlılıkları kaldıracaktır. Bu davranıştan kaçınmak istiyorsanız pip 9.0 ya da üstüne yükseltin. Bunu 'python3 -m pip install pip -U --user' komutunu kullanarak yapabilirsiniz. Ayrıca, Linux dağıtımınızın paket yöneticisi tarafından yüklenen Rapid Photo Downloader sürümünün kaldırılmayacağını unutmayın.
40.
Install in current Python virtual environment. Virtual environments created with the --system-site-packages option are not supported.
2019-10-14
Geçerli Python sanal ortamında kur. --system-site-packages seçeneğiyle oluşturulan sanal ortamlar desteklenmez.
2019-09-27
Geçerli Python sanal ortamında yükleyin. --system-site-packages seçeneğiyle oluşturulan sanal ortamlar desteklenmez.
41.
Specific version of PyQt5 to install (default is the most recent version{}).
2020-03-08
Kurulacak PyQt5'in belirli sürümü (varsayılan en son sürümdür {}).
42.
Instead of using PyQt5 from PyPi, use your Linux distribution's version. Uninstalls any PyPi versions already installed.
2020-03-08
PyPi'den PyQt5 kullanmak yerine Linux dağıtımınızın sürümünü kullanın. Önceden yüklü olan tüm PyPi sürümlerini kaldırır.
44.
Got error code {} while accessing versions file
2019-09-27
Sürüm dosyasına erişirken {} hata kodu alındı
45.
Sorry, could not locate installer. Please check your Internet connection and verify if you can reach https://www.damonlynch.net Exiting.
2019-10-14
Maalesef kurucu bulanamadı. Lütfen internet bağlantınızı kontrol edin ve https://www.damonlynch.net adresine ulaşıp ulaşamadığınızı doğrulayın. Çıkılıyor.