Translations by Damon Lynch

Damon Lynch has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

127 of 27 results
11.
The following command will be run:
2020-03-09
Aşağıdaki komut çalıştırılacak:
19.
The EPEL repository must be enabled.
2020-03-09
EPEL deposu etkinleştirilmiş olmalıdır.
20.
The RPM Fusion Free repository must be enabled.
2020-03-09
RPM Fusion Free deposu etkinleştirilmiş olmalıdır.
21.
Do you want to to uninstall the previous version of Rapid Photo Downloader?
2020-03-09
Rapid Photo Downloader'ın önceki sürümünü kaldırmak ister misiniz?
24.
Unable to query package system. Please check your Internet connection and try again.
2020-03-09
Paket sistemi sorgulanamadı. Lütfen internet bağlantınızı kontrol edin ve tekrar deneyin.
43.
Failed to download versions file.
2020-03-09
Sürüm dosyası indirilemedi.
48.
Failed to install application requirements: exiting.
2020-03-09
Uygulama gereksinimleri kurulamadı: çıkılıyor.
54.
Man pages can be found in {}/share/man/man1
2020-03-09
Manuel sayfaları {}/share/man/man1 içinde bulunabilir
60.
Failed to create man page directory: exiting.
2020-03-09
Manuel sayfa dizini oluşturulamadı: çıkılıyor.
63.
You may have to restart the computer to be able to run the program from the command line or application launcher.
2020-03-16
Programı komut satırından veya uygulama başlatıcısından çalıştırabilmek için bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekebilir.
81.
Install the following packages using your Linux distribution's standard package manager, and then rerun this installer:
2020-03-09
Linux dağıtımınızın standart paket yöneticisini kullanarak aşağıdaki paketleri kurun ve ardından bu kurucuyu yeniden çalıştırın:
91.
Close Rapid Photo Downloader before running this upgrade.
2020-03-09
Bu yükseltmeyi çalıştırmadan önce Rapid Photo Downloader'ı kapatın.
128.
No space free on %(size_total)s device
2020-03-09
%(size_total)s cihazında boş alan yok
365.
&Job Code:
2020-03-09
&İş Kodu:
432.
Folders to scan:
2020-03-09
Taranacak klasörler:
464.
While downloading, save thumbnails that can be used by desktop file managers and other programs
2020-03-09
İndirirken, masaüstü dosya yöneticileri ve diğer programlar tarafından kullanılabilecek küçük resimleri kaydet
473.
Database size:
2020-03-09
Veritabanı boyutu:
487.
When backing up, choose whether to overwrite a file on the backup device that has the same name, or skip backing it up:
2020-03-09
Yedeklerken, yedekleme cihazında aynı adı taşıyan bir dosyanın üzerine yazmayı veya yedeklemeyi atlamayı seçin:
531.
Check for a new version of the program each time the program starts.
2020-03-09
Program her başlatıldığında programın yeni sürümünü denetle.
595.
The following metadata is missing: %s.
2020-03-09
Şuradaki meta veriler eksik: %s.
660.
Turn on or off the use of a folder on this computer as a download source
2020-03-09
İndirme kaynağı olarak bu bilgisayardaki bir klasörün kullanımını açın veya kapatın
673.
Select All:
2020-03-09
Tümünü Seç:
756.
The PATH where photos will be backed up when automatic detection of backup devices is turned off.
2020-03-09
Yedekleme cihazlarının otomatik algılanması kapatıldığında fotoğrafların yedekleneceği YOL.
769.
No prior program preferences detected: exiting.
2020-03-09
Önceye ait program tercihleri tespit edilmedi: çıkılıyor.
777.
All settings and caches have been reset.
2020-03-09
Tüm ayarlar ve önbellekler sıfırlandı.
778.
Thumbnail Cache has been reset.
2020-03-09
Küçük Resim Önbelleği sıfırlandı.
779.
Remembered files have been forgotten.
2020-03-09
Hatırlanan dosyalar unutuldu.