Translations by Ulf Urdén

Ulf Urdén has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

301350 of 362 results
335.
HHMMSS
2009-10-03
HHMMSS
336.
HHMM
2009-10-03
HHMM
337.
HH-MM-SS
2009-11-23
HH-MM-SS
338.
HH-MM
2009-11-23
HH-MM
339.
HH
2009-11-23
HH
340.
MM (minutes)
2009-12-01
MM (minuter)
341.
SS
2009-11-23
SS
349.
Job Code
2011-09-26
Jobbnamn
364.
Enter a new Job Code, or select a previous one
2011-09-26
Skriv ett nytt jobbnummer, eller välj ett föregående
368.
Enter a new Job Code
2011-09-26
Ange nytt jobbnamn
389.
Job Codes
2009-10-06
Fototillfällen
428.
Automation
2009-10-03
Automatisering
429.
Thumbnails
2011-09-26
Miniatyrer
431.
Error Handling
2009-10-03
Felhantering
434.
Miscellaneous
2011-09-26
Diverse
450.
Ignored Paths
2011-09-26
Ignorerade sökvägar
463.
Start downloading at program startup
2009-10-03
Börja överföring vid programstart
464.
Start downloading upon device insertion
2010-06-11
Påbörja överföring när enhet sätts i
466.
Exit program when download completes
2011-09-26
Avsluta programmet när överföring är klar
467.
Exit program even if download had warnings or errors
2011-09-26
Avsluta programmet även om fel eller varningar uppstod
492.
Skip download
2009-10-03
Hoppa över överföring
494.
Add unique identifier
2009-10-03
Lägg till unik identifierare
496.
Overwrite
2009-10-03
Ersätt
498.
Skip
2009-10-03
Hoppa över
563.
Enter a Path to Ignore
2011-09-26
Ange sökväg att ignorera
564.
Specify a path that will never be scanned for photos or videos
2011-09-26
Ange en sökväg som aldrig kommer att avsökas efter bilder eller videor
565.
Path:
2011-09-26
Sökväg:
574.
Subfolder preferences should not start with a %s
2009-10-03
Inställningen för underkataloger skall inte börja med %s
575.
Subfolder preferences should not end with a %s
2009-10-03
Inställning för underkatalog skall inte börja med %s
576.
Subfolder preferences should not contain two %s one after the other
2009-10-03
Inställning för underkatalog skall inte innehålla två %s i rad
606.
%(image1)s was taken on %(image1_date)s at %(image1_time)s, and %(image2)s on %(image2_date)s at %(image2_time)s.
2011-09-26
%(image1)s togs den %(image1_date)s kl %(image1_time)s, och %(image2)s den %(image2_date)s kl %(image2_time)s.
609.
The %(type)s metadata is missing.
2011-09-26
%(type)s metadata saknas.
613.
Filename does not have an extension.
2011-09-26
Filnamnet saknar filändelse.
614.
Filename does not have a number component.
2011-09-26
Filnamnet saknar sekvensnummer.
665.
Download
2011-09-26
Hämta
693.
Device
2009-10-03
Enhet
698.
Pause
2011-09-26
Pausa
704.
These download folders are invalid: %(folder1)s %(folder2)s
2011-09-26
Följande mappar är ogiltiga: %(folder1)s %(folder2)s
705.
This download folder is invalid: %s
2011-09-26
Denna mapp är ogiltig: %s
710.
photos
2010-06-11
bilder
714.
photo
2010-06-11
bild
715.
video
2010-06-11
video
718.
%(noFiles)s %(filetypes)s downloaded
2010-06-11
%(noFiles)s %(filetypes)s överfördes
719.
%(noFiles)s %(filetypes)s failed to download
2011-09-26
%(noFiles)s %(filetypes)s gick inte att hämta
720.
warnings
2009-10-03
varningar
721.
All downloads complete
2009-10-03
Alla överföringar klara
722.
%(number)s %(numberdownloaded)s
2011-09-26
%(number)s %(numberdownloaded)s
723.
%(filetype)s downloaded
2011-09-26
%(filetype)s hämtade
724.
%(filetype)s failed to download
2011-09-26
%(filetype)s gick inte att hämta
733.
Program preferences are invalid
2011-09-26
Programinställningarna är ogiltiga