Translations by Ulf Urdén

Ulf Urdén has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 362 results
~
Devices are from where to download photos and videos, such as cameras, memory cards or Portable Storage Devices. You can download from multiple devices simultaneously, or you can specify a location on your hard drive. <i>Downloading directly from cameras is currently an experimental feature. If downloading directly from your camera works poorly or not at all, try setting it to PTP mode. If that is not possible, a card reader must be used.</i>
2011-09-26
Du kan överföra bilder och videor från kameror, minneskort eller externa enheter som t.ex hårddiskar. Du kan överföra från flera enheter samtidigt, eller ange en plats på din hårddisk. <i>Överföring direkt från kameror är en experimentell funktion. Om det fungerar dåligt eller inte alls, prova att aktivera PTP läge på din kamera. Om det ändå inte fungerar måste du använda en kortläsare.</i>
~
Re_move All
2011-09-26
Ta bo_rt alla
~
Use _python-style regular expressions
2011-09-26
Använd Python-kompatibla reguljära uttryck
~
Specify the ending portion of any paths you want ignored when scanning devices for photos or videos. Any path ending with the values below will not be scanned.
2011-09-26
Ange namnändelse på sökvägar som du inte vill att de ska avsökas.
~
Remembered paths are those associated with devices that you have chosen to always scan or ignore when automatic detection of Portable Storage Devices is enabled.
2011-09-26
Sparade sökvägar är sådana som förknippas med enheter där du har valt att alltid avsöka eller ignorera, när automatisk avsökning är påslaget.
~
Remembered Paths
2011-09-26
Sparade sökvägar
~
When a photo or video of the same name has already been downloaded, choose whether to skip downloading the file, or to add a unique indentifier.
2011-09-26
När en bild eller video med samma namn redan har överförts, välj om den ska skippas eller tilldelas ett unikt nummer.
~
An error occurred when copying the %(filetype)s, but it was backed up
2011-09-26
Ett fel uppstod vid kopiering av %(filetype)s, men säkerhetskopierades
~
Problems in %s generation
2011-09-26
Problem med skapande av %s
~
Problem in %s generation
2011-09-26
Problem med skapande av %s
~
Problem in subfolder and filename generation
2011-09-26
Problem med skapande av undermappar och filnamn
~
%(missing_metadata_elements)s and %(final_missing_metadata_element)s.
2011-09-26
%(missing_metadata_elements)s oct %(final_missing_metadata_element)s.
~
%(filetype)s already exists, but it was backed up
2011-09-26
%(filetype)s finns redan, men säkerhetskopierades
~
The following metadata is missing:
2011-09-26
Följande metadata saknas:
~
Problems in subfolder and filename generation
2011-09-26
Problem med skapande av undermappar och filnamn
~
Performance
2011-09-26
Prestanda
~
If you disable automatic detection, choose the exact location of the photos and videos.
2011-09-26
Om du inaktiverar automatisk sökning, ange exakt plats för bilder och videor.
~
If you enable automatic detection of Portable Storage Devices, the entire device will be scanned. On large devices, this could take some time. When this option is enabled, and a potential device is detected, you will be prompted to determine if it should be scanned or not.
2011-09-26
Om du aktiverar sökning av externa enheter så kommer hela enheten att avsökas. På stora enheter kan det ta en stund. När denna inställning är påslagen och en potentiell enhet hittas, så kommer du att frågas om den ska avsökas eller ej.
~
Generate thumbnails (slower)
2011-09-26
Skapa miniatyrer (långsammare)
~
_Uncheck All
2011-09-26
_Avmarkera allt
~
<span weight="bold" size="x-large">Miscellaneous</span>
2011-09-26
<span weight="bold" size="x-large">Diverse</span>
~
_Include in download
2011-09-26
_Ta med i överföring
~
_Select
2011-09-26
_Markera
~
<span weight="bold" size="x-large">Device Options</span>
2011-09-26
<span weight="bold" size="x-large">Enhetsinställningar</span>
~
_Check All
2011-09-26
_Markera allt
~
Device Options
2011-09-26
Enhetsinställningar
~
_File
2011-09-26
_Arkiv
~
_Download
2011-09-26
_Överför
~
Next File
2011-09-26
Nästa fil
~
Previous File
2011-09-26
Föregående fil
~
Select All Wit_h Job Code
2011-09-26
Markera alla vid ett fototillf_älle
~
Select All Without _Job Code
2011-09-26
Markera alla som sakna_r fototillfälle
~
Failed to create download subfolder
2011-09-26
Misslyckades med att skapa mapp för nedladdning
~
Path: %s
2011-09-26
Sökväg: %s
~
there was an error backing up
2011-09-26
det uppstod ett fel vid säkerhetskopiering
~
Photos detected with the same filenames, but taken at different times
2011-09-26
Bilder med samma filnamn hittades, fast tagna vid olika tillfällen
~
There was an error backing up
2011-09-26
Det uppstod ett fel vid säkerhetskopiering
~
Multiple problems were encountered
2011-09-26
Flera fel hittades
~
there were errors backing up
2011-09-26
det uppstod fel vid säkerhetskopiering
~
%(hour)s:%(minute)s:%(second)s:%(subsecond)s
2011-09-26
%(hour)s:%(minute)s:%(second)s:%(subsecond)s
~
Photo has already been downloaded
2011-09-26
Bilden har redan överförts
~
There were errors backing up
2011-09-26
Det uppstod fel vid säkerhetskopiering
~
%(previousproblem)s, and %(backinguperror)s
2011-09-26
%(previousproblem)s, och %(backinguperror)s
~
Furthermore, there was a %(problem)s.
2011-09-26
Ett problem hittades %(problem)s.
~
An error occurred when creating directories on %(volume)s: %(inst)s.
2011-09-26
Ett fel uppstod när kataloger skulle skapas på %(volume)s: %(inst)s.
~
Backup overwritten on %(volume)s.
2011-09-26
Säkerhetskopia skrevs över på %(volume)s.
~
%(volumes)s and %(volume)s.
2011-09-26
%(volumes)s och %(volume)s.
~
Errors occurred when creating directories on the following backup devices:
2011-09-26
Ett fel uppstod när kataloger skulle skapas på följande enheter:
~
Furthermore, there were %(problems)s.
2011-09-26
Problem hittades %(problems)s.
~
Backup already exists on %(volume)s.
2011-09-26
Säkerhetskopia finns redan på %(volume)s.