Translations by Michal Predotka

Michal Predotka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 132 results
~
Choose the download folder. Subfolders for the downloaded photos will be automatically created in this folder using the structure specified below.
2009-10-03
Proszę wybrać katalog pobierania. Podkatalogi dla pobranych zdjęć zostaną w nim automatycznie utworzone w oparciu o poniższą specyfikację.
~
Specify the time in 24 hour format at which the <i>Downloads today</i> sequence number should be reset.
2009-10-03
Proszę określić czas, w formacie 24-godzinnym, w którym numer sekwencji <i>Pobierań dzisiaj</i> powinien zostać zresetowany.
~
Download folder:
2009-10-03
Katalog pobierania:
~
Rename Options
2009-10-03
Opcje zmiany nazw
~
Preferences: Rapid Photo Downloader
2009-10-03
Preferencje: Rapid Photo Downloader
106.
No backup devices detected
2009-10-03
Nie wykryto urządzeń na których można utworzyć kopię zapasową
110.
Automatically detect backup devices
2009-10-03
Automatycznie wykryj urządzenia na których można utworzyć kopię zapasową
259.
Date time
2009-10-03
Data czas
260.
Text
2009-10-03
Tekst
261.
Filename
2009-10-03
Nazwa pliku
262.
Metadata
2009-10-03
Metadane
263.
Sequences
2009-10-03
Sekwencje
265.
Image date
2009-10-03
Data zdjęcia
267.
Today
2009-10-03
Dzisiaj
268.
Yesterday
2009-10-03
Wczoraj
270.
Name
2009-10-03
Nazwa
271.
Extension
2009-10-03
Rozszerzenie
272.
Image number
2009-10-03
Numer obrazu
274.
Aperture
2009-10-03
Przysłona
275.
ISO
2009-10-03
ISO
276.
Exposure time
2009-10-03
Czas naświetlania
277.
Focal length
2009-10-03
Ogniskowa
278.
Camera make
2009-10-03
Producent aparatu
279.
Camera model
2009-10-03
Model aparatu
280.
Short camera model
2009-10-03
Skrót modelu aparatu
281.
Hyphenated short camera model
2009-10-03
Skrót z myślnikiem modelu aparatu
282.
Serial number
2009-10-03
Numer seryjny
283.
Shutter count
2009-10-03
Licznik migawki
287.
Owner name
2009-10-03
Nazwa właściciela
295.
Downloads today
2009-10-03
Pobierań dzisiaj
296.
Session number
2009-10-03
Numer sesji
297.
Subfolder number
2009-10-03
Numer podkatalogu
298.
Stored number
2009-10-03
Numer zachowany
299.
Sequence letter
2009-10-03
Litera sekwencji
300.
All digits
2009-10-03
Wszystkie cyfry
301.
Last digit
2009-10-03
Ostatnia cyfra
302.
Last 2 digits
2009-10-03
Ostatnie 2 cyfry
303.
Last 3 digits
2009-10-03
Ostatnie 3 cyfry
304.
Last 4 digits
2009-10-03
Ostatnie 4 cyfry
305.
Original Case
2009-10-03
Oryginalna wielkość liter
306.
UPPERCASE
2009-10-03
WIELKIE LITERY
307.
lowercase
2009-10-03
małe litery
308.
One digit
2009-10-03
Jedna cyfra
309.
Two digits
2009-10-03
Dwie cyfry
310.
Three digits
2009-10-03
Trzy cyfry
311.
Four digits
2009-10-03
Cztery cyfry
312.
Five digits
2009-10-03
Pięć cyfr
313.
Six digits
2009-10-03
Sześć cyfr
315.
Subseconds
2009-10-03
Części sekundy
316.
YYYYMMDD
2009-10-03
RRRRMMDD