Translations by Michal Predotka

Michal Predotka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

101132 of 132 results
317.
YYYY-MM-DD
2009-10-03
RRRR-MM-DD
319.
YYMMDD
2009-10-03
RRMMDD
320.
YY-MM-DD
2009-10-03
RR-MM-DD
322.
MMDDYYYY
2009-10-03
MMDDRRRR
323.
MMDDYY
2009-10-03
MMDDRR
324.
MMDD
2009-10-03
MMDD
325.
DDMMYYYY
2009-10-03
DDMMRRRR
326.
DDMMYY
2009-10-03
DDMMRR
327.
YYYY
2009-10-03
RRRR
328.
YY
2009-10-03
RR
329.
MM
2009-10-03
MM
330.
DD
2009-10-03
DD
335.
HHMMSS
2009-10-03
GGMMSS
336.
HHMM
2009-10-03
GGMM
428.
Automation
2009-10-03
Automatyzacja
431.
Error Handling
2009-10-03
Obsługa błędów
463.
Start downloading at program startup
2009-10-03
Rozpocznij pobieranie przy uruchomieniu programu
492.
Skip download
2009-10-03
Pomiń pobieranie
494.
Add unique identifier
2009-10-03
Dodaj unikatowy identyfikator
496.
Overwrite
2009-10-03
Nadpisz
498.
Skip
2009-10-03
Pomiń
574.
Subfolder preferences should not start with a %s
2009-10-03
Preferencje podkatalogu nie powinny zaczynać się od %s
575.
Subfolder preferences should not end with a %s
2009-10-03
Preferencje podkatalogu nie powinny kończyć się na %s
576.
Subfolder preferences should not contain two %s one after the other
2009-10-03
Preferencje podkatalogu nie powinny zawierać dwóch %s jeden po drugim
643.
Rapid Photo Downloader
2009-10-03
Rapid Photo Downloader
693.
Device
2009-10-03
Urządzenie
720.
warnings
2009-10-03
ostrzeżenia
721.
All downloads complete
2009-10-03
Ukończono wszystkie pobierania
813.
Downloads today:
2009-10-03
Pobierań dzisiaj:
815.
Stored number:
2009-10-03
Numer zachowany:
817.
Day start:
2009-10-03
Początek dnia:
821.
Strip incompatible characters
2009-10-03
Usuń niezgodne znaki