Translations by Mikael Hiort af Ornäs

Mikael Hiort af Ornäs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

17 of 7 results
~
automatically detect devices from which to download, overwriting existing program preferences
2012-11-09
identifiera automatiskt enheter att hämta objekt från och ersätt därmed befintliga programinställningar
~
Sorry, video downloading functionality disabled. To download videos, please install either the <i>hachoir metadata</i> and <i>kaa metadata</i> packages for python, or <i>exiftool</i>.
2012-11-09
Ledsen, men videohämtningsfunktionen har inaktiverats. För att hämta videor, installera antingen paketen <i>hachoir metadata</i> och <i>kaa metadata</i> för python, eller <i>exiftool</i>.
~
Error: specify device auto-detection or manually specify a device's path from which to download, but do not do both.
2012-11-09
Fel: Aktivera antingen automatisk identifiering av enheter eller ange en enhetssökväg manuellt. Du kan inte välja båda.
~
Automatically rotate JPEG images
2012-11-09
Rotera JPEG-bilder automatiskt
~
manually specify the PATH of the device from which to download, overwriting existing program preferences
2012-11-09
ange SÖKVÄGEN manuellt till den enhet från vilken du önskar hämta objekt och ersätt därmed befintliga programinställningar
~
scanning (found %(photos)s photos and %(videos)s videos)...
2012-11-09
söker igenom (har hittat %(photos)s bilder och %(videos)s videor)…
330.
Month (full)
2012-11-09
Månad (fullständigt namn)