Browsing Slovak translation

9 of 817 results
9.
Specify the folder in which backups are stored on the device.<br><br><i>Note: the presence of a folder with this name is used to determine if the device is used for backups. For each device you wish to use for backing up to, create a folder in it with one of these folder names. By adding both folders, the same device can be used to back up both photos and videos.</i>
Zvoľte názov adresára, v ktorom budú na zariadeniach uložené zálohy.<br><br><i>Poznámka: Existencia tohoto adresára je predpokladom pre identifikovanie zariadenia ako úložiska záloh. Na každom zariadení, ktoré chcete používať pre uloženie záloh, vytvorte adresár s jedným z týchto názvov. Ak vytvoríte oba adresáre, budú na zariadenie zálohované fotky aj videá.</i>
Translated by Damon Lynch
Located in ../raphodo/ui/backuppanel.py:490
9 of 817 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.