Browsing Slovak translation

157166 of 924 results
157.
Files that have already been downloaded are remembered. You can still mark previously downloaded files to download again, but they are unmarked by default, and their thumbnails are dimmed so you can differentiate them from files that are yet to be downloaded.
Súbory, ktoré už boli v minulosti stiahnuté, nie sú označené pre stiahnutie a ich náhľad je mierne stlmený. Môžete ich vybrať a budú stiahnuté znovu.
Translated by Damon Lynch
Located in ../raphodo/ui/didyouknow.py:59
158.
If more than one file is selected, they'll all take the mark of the file whose checkbox was clicked, regardless of whether they previously had a checkmark or not.
Ak je vybratých viac súborov, prenesie sa označenie aj na ne, nezáleží, či už predtým boli označené.
Translated by Robert V.
Located in ../raphodo/ui/didyouknow.py:68
159.
Click on a device's checkbox to quickly mark or unmark all its files for downloading.
Kliknutím na označovacie políčko zariadenia označíte všetky súbory na ňom.
Translated by Robert V.
Located in ../raphodo/ui/didyouknow.py:76
160.
After a download finishes, an icon replaces the thumbnail's checkbox. The icon's color indicates whether the download was successful (green), had file renaming problems (yellow/orange), or failed (red).
(no translation yet)
Located in ../raphodo/ui/didyouknow.py:83
161.

In case of any problems, a red icon will appear at the bottom of the window indicating
how many error reports there are. Clicking on it opens the Error Report window.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Located in ../raphodo/ui/didyouknow.py:91
162.

The Error Report window lists any problems encountered before, during or after the
download. An orange triangle represents a warning, a red circle indicates a failure,
and a black circle indicates more serious failures. You can click on the hyperlinks to
open its file or device in a file manager. You can also search the reports using the
search box in the lower left of the Error Report window.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Located in ../raphodo/ui/didyouknow.py:97
163.
You can simultaneously download from multiple cameras, smartphones, memory cards, and hard drives—as many devices as your computer can handle at one time.
Sťahovať môžete aj z viacerých fotoaparátov, telefónov, pamäťových kariet a diskov—záleží, koľko zvládne váš počítač.
Translated by Robert V.
Located in ../raphodo/ui/didyouknow.py:108
164.
The <b>Timeline</b> groups photos and videos based on how much time elapsed between consecutive shots. Use it to identify photos and videos taken at different periods in a single day or over consecutive days.
<b>Časová os</b> zoskupuje fotky a videá podľa toho, koľko času ubehlo medzi za sebou nasledujúcimi záznamami. To vám pomôže identifikovať, ktoré fotky a videá ste urobili krátko po sebe v rámci jedného, ale aj viacerých dní.
Translated by Robert V.
Located in ../raphodo/ui/didyouknow.py:116
165.

<p>In the illustration above, the first row of the Timeline is black because all the
files on that date had been previously downloaded.</p>
<p>The Timeline's slider adjusts the time elapsed between consecutive shots that is
used to build the Timeline:</p>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Located in ../raphodo/ui/didyouknow.py:123
166.
To view photos and videos for a particular time range, use the mouse (optionally in combination with the <tt>Shift</tt> or <tt>Ctrl</tt> keys) to select time periods. When a time range is selected, the Timeline button on the left side of the main window will be highlighted.
Ak chcete zobraziť fotky a videá vytvorené v konkrétnom časovom úseku, môžete ho vyznačiť pomocou myši (prípade v kombinácii s tlačidlami <tt>Shift</tt> alebo <tt>Ctrl</tt>) Po výbere časového úseku bude tlačidlo Časová os v ľavej časti okna zvýraznené.
Translated by Robert V.
Located in ../raphodo/ui/didyouknow.py:133
157166 of 924 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andrej, Damon Lynch, Kuvaly [LCT], Marcel, Robert V..