Translations by Robert V.

Robert V. has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 172 results
~
Backup of %(file_type)s already exists
2017-05-25
Záloha %(file_type)s už existuje
~
Destination directory could not be created: %(directory)s
2017-05-25
Cieľový adresár nebolo možné vytvoriť: %(directory)s
~
An unknown error occurred
2017-05-25
Nastala neznáma chyba
~
%(file_type)s not backed up
2017-05-25
Záloha %(file_type)s neprebehla
~
Should this device or partition be used to download photos or videos from?
2017-05-25
Majú byť z tohoto zariadenia stiahnuté fotografie alebo videá?
~
%(problem)s File: %(file)s
2017-05-25
%(problem)s Súbor: %(file)s
~
Error: %(inst)s
2017-05-25
Chyba: %(inst)s
~
Backup %(file_type)s overwritten
2017-05-25
Záloha %(file_type)s prepísaná
~
All settings and preferences have been reset
2017-05-25
Všetky nastavenia boli uvedené do pôvodného stavu
~
list photo and video file extensions the program recognizes and exit
2017-05-25
vypísať prípony súborov, ktoré program pozná a skončiť
~
automatically detect devices from which to download, overwriting existing program preferences
2017-05-25
automaticky detegovať zariadenia pre stiahnutie, prepíše existujúce nastavenie programu
~
display program information on the command line as the program runs (default: %default)
2017-05-25
zobraziť informácie o behu programu v konzole (default: %default)
~
Error: specify device auto-detection or manually specify a device's path from which to download, but do not do both.
2017-05-25
Chyba: vyberte autodetekciu zariadenia alebo ručne nastavne cestu pre sťahovanie, nie oboje.
~
manually specify the PATH of the device from which to download, overwriting existing program preferences
2017-05-25
ručne vybrať cestu k zariadeniu pre sťahovanie, prepíše existujúce nastavenie programu
~
reset all program settings and preferences and exit
2017-05-25
uviesť nastavenia programu do pôvodného stavu a skončiť
~
%(file_type)s download folder is not writable
2017-05-25
Do adresára %(file_type)s nie je možný zápis
~
display debugging information when run from the command line
2017-05-25
Zobraziť informácie pre ladenie pri spustení programu z príkazového riadku
~
only output errors to the command line
2017-05-25
len výstup do konzoly
~
%(freespace)s. %(backuppaths)s.
2017-05-25
%(freespace)s. %(backuppaths)s.
~
%(file_type)s download folder is invalid
2017-05-25
Adresár %(file_type)s je neplatný
~
%(file_type)s download folder does not exist
2017-05-25
Adresár %(file_type)s neexistuje
~
.
2017-05-25
.
~
Backing up to %(path)s
2017-05-25
Zálohuje sa do %(path)s
~
Backing up photos to %(path)s and videos to %(path2)s
2017-05-25
Fokty sa zálohujú do %(path)s a videá do %(path2)s
~
Folder: %s
2017-05-25
Adresár: %s
~
%(free)s free
2017-05-25
%(free)s voľné
~
Backing up photos and videos to %(path)s
2017-05-25
Zálohovať fotky a videá do %(path)s
~
%(number)s of %(total)s %(filetypes)s
2017-05-25
%(number)s z %(total)s %(filetypes)s
~
;
2017-05-25
;
~
%(free)s %(file_type)s
2017-05-25
%(free)s %(file_type)s
~
(%(file_type)s)
2017-05-25
(%(file_type)s)
~
Select a folder containing %(file_types)s
2017-05-25
Vyberte zložku, ktorá obsahuje %(file_types)s
~
From
2017-04-16
Z
~
Auto Detect
2017-04-16
Detegovať automaticky
~
No backup device contains a valid folder for backing up %(filetype)s
2017-04-16
Žiadne zariadenie určené na zálohovanie neobsahuje platný adresár pre zálohovanie súborov typu %(filetype)s
~
%(number)s of %(total)s %(filetypes)s (%(remaining)s remaining)
2017-04-16
%(number)s z %(total)s %(filetypes)s (%(remaining)s ostáva)
~
%(date)s %(time)s
2017-04-16
%(date)s %(time)s
~
%(date)s %(hour)s:%(minute)s:%(second)s:%(subsecond)s
2017-04-16
%(date)s %(hour)s:%(minute)s:%(second)s:%(subsecond)s
~
%(date)s %(time)s
2017-04-16
%(date)s %(time)s
~
%(device)s did not unmount
2017-04-16
%(device)s nebolo možné odpojiť
~
Do you really want to download from here? On some systems, scanning this location can take a very long time.
2017-04-16
Na niektorých systémoch môže prehľadávanie tejto lokality trvať veľmi dlho. Skutočne z nej chcete sťahovať?
~
Downloading from %(location)s.
2017-04-16
Prebieha sťahovanie z %(location)s.
~
the root of the file system
2017-04-16
koreň súborového systému
~
scanning...
2017-04-16
prehľadávanie...
103.
Credits
2017-07-07
Poďakovanie
2017-07-06
Poďakovania
105.
Backups are not configured
2017-07-06
Zálohy nie sú nakonfigurované
106.
No backup devices detected
2017-05-25
Neboli nájdené žiadne zariadenia pre zálohu
107.
Valid backup locations not yet specified
2017-07-06
Ešte nie sú zvolené miesta pre zálohy
108.
You can have your photos and videos backed up to multiple locations as they are downloaded, e.g. external hard drives.
2017-07-06
Svoje fotografie a videá môžete popri sťahovaní zálohovať na rôzne zariadenia, napr. externé disky