Translations by Kuvaly [LCT]

Kuvaly [LCT] has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 138 results
~
Enter a Job Code
2010-01-15
Vložte pracovný kód
~
Source: %(source)s
2010-01-15
Zdroj: %(source)s
~
_Remember this choice
2010-01-12
_Zapamatovať si túto voľbu
~
Source: %(source)s Destination: %(destination)s
2010-01-12
Zdroj: %(source)s Destinácia: %(destination)s
~
Device Detected
2009-12-26
Zariadenie detekované
~
Download / Pause
2009-12-01
Stiahnutie / Pauza
~
Error Log
2009-12-01
Správa o chybách
~
Download folder:
2009-12-01
Adresár pre stahované súbory:
~
Preferences: Rapid Photo Downloader
2009-12-01
Nastavenie: Rapid Photo Downloader
~
Rename Options
2009-12-01
Nastavenie premenovanie
~
R_emove All
2009-12-01
O_dstrániť všetko
~
_Add...
2009-12-01
_Pridať...
~
Name + extension
2009-11-17
Názov + koncovka
~
and %s
2009-11-17
a %s
~
Backup
2009-11-17
Záloha
~
Automatically detect Portable Storage Devices
2009-11-17
Automatická detekcia vreckových pamäťových zariadení
~
<span weight="bold" size="x-large">Job Codes</span>
2009-11-17
<span weight="bold" size="x-large">Pracovné kódy</span>
~
<span weight="bold" size="x-large">Rename Options</span>
2009-11-17
<span weight="bold" size="x-large">Možnosti premenovanie</span>
~
<i>Original:</i>
2009-11-17
<i>Originálný:</i>
~
<i>New:</i>
2009-11-17
<i>Nový:</i>
~
<i>Example:</i>
2009-11-17
<i>Príklad:</i>
~
<i>/media/externaldrive/Photos</i>
2009-11-17
<i>/media/externaldrive/Photos</i>
~
<span weight="bold" size="x-large">Error Handling</span>
2009-11-17
<span weight="bold" size="x-large">Obsluha chýb</span>
~
<span weight="bold" size="x-large">Backup</span>
2009-11-17
<span weight="bold" size="x-large">Záloha</span>
~
<b>Program Automation</b>
2009-11-17
<b>Automatizácia programu</ b>
~
<b>Download Subfolders</b>
2009-11-17
<b>Podzložky sťahovanie</b>
~
<b>Download Folder</b>
2009-11-17
<b>Zložka sťahovanie</ b>
~
<b>Job Codes</b>
2009-11-17
<b>Pracovné kódy</ b>
~
<b>Example</b>
2009-11-17
<b>Príklad</b>
~
<b>Sequence Numbers</b>
2009-11-17
<b>Sekvenčná čísla</ b>
~
<b>Compatibility with Other Operating Systems</b>
2009-11-17
<b>Kompatibilita s inými operačnými systémami</b>
~
<b>Backup</b>
2009-11-17
<b>Záloha</b>
~
:
2009-11-17
:
~
hh:mm
2009-11-17
hh:mm
~
_Report a Problem...
2009-11-17
_Ohlásiť problém
~
Select a folder to download photos to
2009-11-17
Vyberte zložku do ktorej majú byť obrázky stiahnuté
~
_Clear Completed Downloads
2009-11-16
_Vyčistit kompletné sťahovanie
~
Stockholm
2009-11-16
Štokholm
~
_Make a Donation...
2009-11-16
_Dejte príspevok ...
~
_Error Log
2009-11-16
_Záznam chyb
~
_Get Help Online...
2009-11-16
_Nápoveda online...
~
_Help
2009-11-16
_Nápoveda
~
_View
2009-11-16
_Zobraziť
~
_Translate this Application...
2009-11-16
_Přeložit túto aplikáciu ...
~
Download cannot proceed
2009-11-16
Sťahovanie nemôže pokračovať
~
externaldrive2
2009-11-16
externýdisk2
~
externaldrive1
2009-11-16
externýdisk1
~
Delhi
2009-11-15
Dillí
~
Job Code:
2009-11-15
Pracovný kód:
~
<i>Example: %s</i>
2009-11-15
<i>Príklad: %s</i>