Translations by Damon Lynch

Damon Lynch has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

111 of 11 results
43.
Failed to download versions file.
2020-03-09
Vyberte priečinok pre stiahnuté videá.
109.
You can have your photos and videos backed up to multiple locations as they are downloaded, e.g. external hard drives.
2020-03-09
Svoje fotografie a videá môžete popri sťahovaní zálohovať na rôzne zariadenia, napr. externé disky.
112.
Specify the folder in which backups are stored on the device.<br><br><i>Note: the presence of a folder with this name is used to determine if the device is used for backups. For each device you wish to use for backing up to, create a folder in it with one of these folder names. By adding both folders, the same device can be used to back up both photos and videos.</i>
2020-03-09
Zvoľte názov adresára, v ktorom budú na zariadeniach uložené zálohy.<br><br><i>Poznámka: Existencia tohoto adresára je predpokladom pre identifikovanie zariadenia ako úložiska záloh. Na každom zariadení, ktoré chcete používať pre uloženie záloh, vytvorte adresár s jedným z týchto názvov. Ak vytvoríte oba adresáre, budú na zariadenie zálohované fotky aj videá.</i>
118.
Select Photo Backup Location
2020-03-09
Vyberte umiestnenie pre zálohu fotiek
120.
Select Video Backup Location
2020-03-09
Vyberte umiestnenie pre zálohu videa
252.
Open in File Browser...
2020-03-09
Otvoriť v správcovi súborov...
709.
%(noFiles)s %(filetypes)s downloaded
2020-03-09
%(noFiles)s %(filetypes)s stiahnutých
710.
%(noFiles)s %(filetypes)s failed to download
2020-03-09
%(noFiles)s %(filetypes)s sa nepodarilo stiahnuť
714.
%(filetype)s downloaded
2020-03-09
%(filetype)s stiahnutých
792.
All settings and caches have been reset.
2020-03-09
Všetky nastavenia boli uvedené do pôvodného stavu.
793.
Thumbnail Cache has been reset.
2020-03-09
Všetky nastavenia boli uvedené do pôvodného stavu.