Browsing Polish translation

140149 of 856 results
140.
%(no_devices)s Devices
(no translation yet)
Located in ../raphodo/devices.py:1054
141.
%s + %s
Translators: two folder names, separated by a plus sign
%s + %s
Translated and reviewed by Michal Predotka on 2017-06-20
Located in ../raphodo/devices.py:1349
142.
Click on a file's checkbox to mark or unmark it for download.
Kliknij pole wyboru pliku, aby zaznaczyć lub odznaczyć go do pobrania.
Translated and reviewed by Kamil Skaskiewicz on 2019-08-15
Located in ../raphodo/didyouknow.py:45
143.
Files that have already been downloaded are remembered. You can still mark previously downloaded files to download again, but they are unchecked by default, and their thumbnails are dimmed so you can differentiate them from files that are yet to be downloaded.
(no translation yet)
Located in ../raphodo/didyouknow.py:51
144.
If more than one file is selected, they'll all take the mark of the file whose checkbox was clicked, regardless of whether they previously had a checkmark or not.
Jeśli zostanie wybrany więcej niż jeden plik, wszystkie przyjmą oznaczenie pliku, którego pole wyboru zostało kliknięte, niezależnie od tego, czy poprzednio były zaznaczone, czy nie.
Translated by Dominik Kochowicz on 2019-09-29
Reviewed by Dominik Kochowicz on 2019-09-29
Located in ../raphodo/didyouknow.py:60
145.
Click on a device's checkbox to quickly mark or unmark all its files for downloading.
Kliknij pole wyboru urządzenia, aby szybko zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie pliki do pobrania.
Translated and reviewed by Kamil Skaskiewicz on 2019-08-15
Located in ../raphodo/didyouknow.py:68
146.
After a download finishes, an icon replaces the thumbnail's checkbox. The icon's color indicates whether the download was successful (green), had file renaming problems (yellow/orange), or failed (red).
Po zakończeniu pobierania ikona zastępuje pole wyboru miniatury. Kolor ikony wskazuje, czy pobieranie się powiodło (zielony), wystąpiły problemy ze zmianą nazwy pliku (żółty / pomarańczowy), czy nie powiodło się (czerwony).
Translated by Dominik Kochowicz on 2019-09-29
Reviewed by Dominik Kochowicz on 2019-09-29
Located in ../raphodo/didyouknow.py:75
147.

In case of any problems, a red icon will appear at the bottom of the window
indicating how many error reports there are. Clicking on it opens the Error Report
window.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.

W przypadku problemów na dole okna pojawi się czerwona ikona
wskazując, ile jest raportów o błędach. Kliknięcie go powoduje otwarcie okna raportu
o błędzie.
Translated by Dominik Kochowicz on 2019-09-29
Reviewed by Dominik Kochowicz on 2019-09-29
Located in ../raphodo/didyouknow.py:83
148.

The Error Report window lists any problems encountered before, during or after the
download. An orange triangle represents a warning, a red circle indicates a failure,
and a black circle indicates more serious failures. You can click on the hyperlinks to
open its file or device in a file manager. You can also search the reports using the
search box in the lower left of the Error Report window.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Located in ../raphodo/didyouknow.py:91
149.
You can simultaneously download from multiple cameras, smartphones, memory cards, and hard drives—as many devices as your computer can handle at one time.
Możesz jednocześnie pobierać z wielu kamer, smartfonów, kart pamięci i dysków twardych. Z tylu urządzeń , ile komputer może obsłużyć jednocześnie.
Translated by Dominik Kochowicz on 2019-09-29
Reviewed by Dominik Kochowicz on 2019-09-29
Located in ../raphodo/didyouknow.py:103
140149 of 856 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bartosz Kosiorek, Dominik Kochowicz, Kamil Skaskiewicz, Michal Predotka.