Browsing Polish translation

871880 of 910 results
901.
Local Drive
Translators: this is the name Windows uses for a drive that is
normally part of the computer, like an internal hard drive
(although for some reason some USB drives are classified by
Windows as local drives)
(no translation yet)
Located in ../raphodo/wsl.py:1613
902.
Download, rename and back up photos and videos from cameras and other devices
Pobieraj, zmieniaj nazwy i twórz kopie zapasowe zdjęć i filmów z aparatów i innych urządzeń
Translated and reviewed by Dominik Kochowicz
Located in ../data/net.damonlynch.rapid_photo_downloader.metainfo.xml.in.h:2 ../data/net.damonlynch.rapid_photo_downloader.desktop.in.h:1
903.
Rapid Photo Downloader imports photos and videos from cameras, phones, memory cards and other devices at high speed. It can be configured to rename photos and videos with meaningful filenames you specify. It can also back up photos and videos as they are downloaded. It downloads from and backs up to multiple devices simultaneously.
Rapid Photo Downloader importuje zdjęcia i filmy z aparatów, telefonów, kart pamięci i innych urządzeń z dużą prędkością. Można go skonfigurować do zmiany nazw zdjęć i filmów z określonymi nazwami plików. Może także tworzyć kopie zapasowe zdjęć i filmów podczas ich pobierania. Pobiera i tworzy kopie zapasowe z wielu urządzeń jednocześnie.
Translated and reviewed by Dominik Kochowicz
Located in ../data/net.damonlynch.rapid_photo_downloader.metainfo.xml.in.h:3
904.
Unique to Rapid Photo Downloader is its Timeline, which groups photos and videos based on how much time elapsed between consecutive shots. Use it to identify photos and videos taken at different periods in a single day or over consecutive days.
Unikalną funkcją Rapid Photo Downloader jest oś czasu, która grupuje zdjęcia i filmy na podstawie czasu, jaki upłynął między kolejnymi zdjęciami. Użyj go, aby zidentyfikować zdjęcia i filmy zrobione w różnych okresach w ciągu jednego dnia lub w ciągu kolejnych dni.
Translated and reviewed by Dominik Kochowicz
Located in ../data/net.damonlynch.rapid_photo_downloader.metainfo.xml.in.h:4
905.
Written by a photographer for professional and amateur photographers, Rapid Photo Downloader is easy to configure and use. Program preferences are configured without the need for complicated codes. Common tasks can be automated, such as unmounting a memory card when the download is complete.
Rapid Photo Downloader, napisany przez fotografa dla profesjonalnych fotografów i amatorów, jest łatwy w konfiguracji i obsłudze. Preferencje programu są konfigurowane bez potrzeby skomplikowanych kodów. Typowe zadania można zautomatyzować, takie jak odmontowanie karty pamięci po zakończeniu pobierania.
Translated and reviewed by Dominik Kochowicz
Located in ../data/net.damonlynch.rapid_photo_downloader.metainfo.xml.in.h:5
906.
The main window
Okno główne
Translated and reviewed by Kamil Skaskiewicz
Located in ../data/net.damonlynch.rapid_photo_downloader.metainfo.xml.in.h:6
907.
Renaming
Zmiana nazwy
Translated and reviewed by Kamil Skaskiewicz
Located in ../data/net.damonlynch.rapid_photo_downloader.metainfo.xml.in.h:7
908.
Photo Downloader
Photo Downloader
Translated and reviewed by Kamil Skaskiewicz
Located in ../data/net.damonlynch.rapid_photo_downloader.desktop.in.h:2
909.
photo;download;photography;import;video;RAW;camera;phone;ingest;backup;memory;card;
TRANSLATORS: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
zdjęcia;pobieranie;fotografia;importowanie;wideo;RAW;aparat;telefon;przetwarzanie;kopia zapasowa;pamięć;karta;
Translated and reviewed by Kamil Skaskiewicz
Located in ../data/net.damonlynch.rapid_photo_downloader.desktop.in.h:5
910.
Download Photos and Videos with Rapid Photo Downloader
Pobieraj zdjęcia i filmy z Rapid Photo Downloader
Translated and reviewed by Kamil Skaskiewicz
Located in ../data/kde/net.damonlynch.rapid_photo_downloader.desktop.in.h:1
871880 of 910 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bartosz Kosiorek, Damon Lynch, Dominik Kochowicz, Kamil Skaskiewicz, Michal Predotka.