Translations by Kamil Skaskiewicz

Kamil Skaskiewicz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 336 results
74.
&Upgrade
2019-08-10
&Aktualizacja
75.
Click the Upgrade button to upgrade to version %s.
2019-08-15
Kliknij przycisk Uaktualnij, aby uaktualnić do wersji %s.
2019-08-15
Kliknij przycisk Uaktualnij, aby uaktualnić do wersji% s.
76.
Click the Upgrade button to start the upgrade.
2019-08-15
Kliknij przycisk Uaktualnij, aby rozpocząć aktualizację.
77.
&Close
2019-08-10
&Zamknij
78.
&Run
2019-08-10
&Uruchom
79.
Close Rapid Photo Downloader before running this upgrade
2019-08-15
Zamknij Rapid Photo Downloader przed uruchomieniem tej aktualizacji
80.
Upgrade running...
2019-08-10
Aktualizacja w toku..
81.
Successfully upgraded to %s. Click Close to exit, or Run to start the program.
2019-08-15
Pomyślnie zaktualizowano do %s. Kliknij Zamknij, aby wyjść, lub Uruchom, aby uruchomić program.
2019-08-15
Pomyślnie zaktualizowano do% s. Kliknij Zamknij, aby wyjść, lub Uruchom, aby uruchomić program.
82.
Upgrade finished successfully. Click Close to exit, or Run to start the program.
2019-08-15
Aktualizacja zakończyła się powodzeniem. Kliknij Zamknij, aby wyjść, lub Uruchom, aby uruchomić program.
83.
Upgrade failed. Click Close to exit.
2019-08-15
Aktualizacja nie powiodła się. Kliknij Zamknij, aby wyjść.
84.
Upgrading %s...
2019-08-15
Aktualizacja %s
85.
Press any key to continue...
2019-08-10
Naciśnij dowolny klawisz by kontynuować…
86.
Rapid Photo Downloader upgrade failed
2019-08-15
Aktualizacja Rapid Photo Downloader nie powiodła się
89.
Backups are not configured
2019-08-15
Kopie zapasowe nie są skonfigurowane
91.
Valid backup locations not yet specified
2019-09-16
Prawidłowe lokalizacje kopii zapasowych nie zostały jeszcze określone
96.
Photo folder name:
2019-08-15
Nazwa folderu zdjęć:
97.
Video folder name:
2019-08-15
Nazwa folderu wideo:
101.
Select Photo Backup Location
2019-08-15
Wybierz lokalizację kopii zapasowej zdjęć
103.
Select Video Backup Location
2019-08-15
Wybierz lokalizację kopii zapasowej wideo
104.
drive1
2019-09-16
dysk 1
105.
drive2
2019-09-16
dysk 2
106.
Projected Backup Storage Use
2019-09-16
Prognozowane użycie magazynu kopii zapasowej
107.
Backup Options
2019-08-15
Opcje tworzenia kopii zapasowych
109.
audio
2019-08-15
dźwięk
113.
Excess
2019-08-15
Nadmiar
114.
Device size unknown
2019-09-16
Rozmiar urządzenia nieznany
119.
Projected storage use after download
2019-08-15
Przewidywane użycie pamięci po pobraniu
120.
Custom...
2019-08-10
Dostosuj…
121.
Configure photo subfolder creation
2019-09-16
Skonfiguruj tworzenie podfolderów zdjęć
122.
Configure video subfolder creation
2019-09-16
Skonfiguruj tworzenie podfolderów wideo
123.
Other
2019-09-16
Pozostałe
125.
Temporarily ignore this device
2019-08-15
Tymczasowo zignoruj to urządzenie
126.
Permanently ignore this device
2019-08-15
Zignoruj to urządzenie na stałe
128.
%s full
2019-08-15
%s pełny
2019-08-15
% s pełny
131.
Downloading from %(device_names)s
2019-08-15
Pobieranie z %(device_names)s
138.
Click on a file's checkbox to mark or unmark it for download.
2019-08-15
Kliknij pole wyboru pliku, aby zaznaczyć lub odznaczyć go do pobrania.
141.
Click on a device's checkbox to quickly mark or unmark all its files for downloading.
2019-08-15
Kliknij pole wyboru urządzenia, aby szybko zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie pliki do pobrania.
177.
You can also import program preferences from the older 0.4 version.
2019-08-15
Możesz także importować ustawienia programu ze starszej wersji 0.4.
180.
Did you know...?
2019-08-15
Czy wiesz, że...?
182.
&Next
2019-08-15
&Następny
183.
&Previous
2019-08-15
&Poprzedni
184.
MB/sec
2019-08-15
MB/sec
185.
A few seconds
2019-08-15
Chwilka
187.
%d seconds
2019-08-15
%d sekund
189.
%d minutes
2019-08-15
%d minuta(y)
191.
%d hours
2019-08-15
%d godzin(a)
193.
%d days
2019-08-15
%d dni