Browsing Norwegian Nynorsk translation

4251 of 912 results
42.
Instead of using PyQt5 from PyPi, use your Linux distribution's version. Uninstalls any PyPi versions already installed.
(no translation yet)
Located in ../install.py:2934
43.
Failed to download versions file.
Klarte ikkje å lasta ned utgåvefila.
Translated by Damon Lynch
Suggestions:
Klarte ikke å laste ned versjonsfilen.
Norwegian Bokmal rapid-photo-downloader in Rapid Photo Downloader pyqt by Damon Lynch
Located in ../install.py:2971
44.
Got error code {} while accessing versions file
Fekk feilkode {} ved henting av utgåvefila
Translated by Kevin Brubeck Unhammer
Suggestions:
Fikk feilkode {} ved henting av versjonsfilen
Norwegian Bokmal rapid-photo-downloader in Rapid Photo Downloader pyqt by Harald H.
Located in ../install.py:2976
45.
Sorry, could not locate installer. Please check your Internet connection and verify if you can reach https://www.damonlynch.net

Exiting.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Orsak, klarte ikkje finna installeringsprogrammet. Sjekk nettilkoplinga di og stadfest at du kan opna sida https://www.damonlynch.net
Translated by Kevin Brubeck Unhammer
Suggestions:
Klarte ikke å finne installasjonsfilen. Kontroller at du er tilkoblet internett og se om du kan åpne nettsiden https://www.damonlynch.net

Avslutter.
Norwegian Bokmal rapid-photo-downloader in Rapid Photo Downloader pyqt by Harald H.
Located in ../install.py:3093
46.
Package {} failed to install but Rapid Photo Downloader installation will continue.
(no translation yet)
Located in ../install.py:3247
47.
Received error code
Fekk feilkode
Translated and reviewed by Kevin Brubeck Unhammer
Suggestions:
Fikk feilkode
Norwegian Bokmal rapid-photo-downloader in Rapid Photo Downloader pyqt by Lars-Eivind Bjørtvedt
Located in ../install.py:3253
48.
Failed to install application requirements: exiting.
Klarte ikkje installera applikasjonskrav; avsluttar.
Translated by Damon Lynch
Suggestions:
Klarte ikke å installere programkrav; avslutter.
Norwegian Bokmal rapid-photo-downloader in Rapid Photo Downloader pyqt by Damon Lynch
Located in ../install.py:3255
49.
Failed to install application: exiting...
Klarte ikkje installera applikasjonen; avsluttar …
Translated by Kevin Brubeck Unhammer
Suggestions:
Klarte ikke å installere programmer; avslutter ...
Norwegian Bokmal rapid-photo-downloader in Rapid Photo Downloader pyqt by Harald H.
Located in ../install.py:3257
50.
Installing application requirements...
Installerer applikasjonskrav …
Translated by Kevin Brubeck Unhammer
Suggestions:
Installerer programkrav ...
Norwegian Bokmal rapid-photo-downloader in Rapid Photo Downloader pyqt by Harald H.
Located in ../install.py:3566
51.
System support for generating HEIF / HEIC thumbnails is unavailable
(no translation yet)
Located in ../install.py:3601
4251 of 912 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Damon Lynch, Harald H., Kevin Brubeck Unhammer.