Translations by csola48

csola48 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 782 results
1.
To continue, please first install the python3 package setuptools using your system's package manager.
2021-12-03
A folytatáshoz először telepítse a python3 setuptools csomagot a rendszer csomagkezelőjével.
2019-07-22
A folytatáshoz először telepítse a python3 csomag beállításait a rendszer csomagkezelőjével.
2.
Rapid Photo Downloader installer
2017-09-06
Rapid Photo Downloader telepítő
3.
Download and install latest version of Rapid Photo Downloader.
2020-03-09
A Rapid Photo Downloader legfrissebb verziójának letöltése és telepítése.
4.
The software repository RPM Fusion Free was added to your system to (1) enable generating thumbnails for a wider range of video formats, and (2) enable support for the HEIC / HEIF image format.
2020-03-09
Az RPM Fusion Free szoftvertárolót hozzáadták a rendszeréhez, hogy (1) lehetővé tegye a miniatűrök generálását a videoformátumok szélesebb köre számára, és (2) lehetővé tegye a HEIC / HEIF képformátum támogatását.
6.
Installer not in tar.gz format:
2017-09-06
A telepítő nem tar.gz típusú:
8.
The specified PyQt5 version does not exist. Valid versions are: {}.
2020-03-09
A megadott PyQt5 verzió nem létezik. Érvényes verziók: {}.
9.
{} will be upgraded from version {} to version {}
2019-07-22
{} frissítésre kerül a {} verzióról a {} verzióra
10.
These Python3 packages will be upgraded for your user (i.e. not system-wide): {}
2020-03-09
Ezek a Python3 csomagok frissítésre kerülnek a felhasználó számára (azaz nem a rendszer egészére): {}
11.
Incorrect folder ownership detected. Changing ownership of and resetting permissions for {file_system_path}.
2020-03-16
Helytelen mappa tulajdonjogot észleltünk. A(z) {file_system_path} tulajdonjogának megváltoztatása és engedélyek visszaállítása.
13.
sudo may prompt you for the sudo password.
2020-03-09
a sudo parancs lehet, hogy bekéri a sudohoz a jelszót.
2017-09-06
A sudo parancs lehet, hogy bekéri a sudohoz a jelszót
14.
Would you like to run the command now?
2017-09-06
Szeretné most futtatni a pancsot?
15.
Answer is not yes, exiting.
2017-09-06
Kilépés, mert nincs "igen" válasz.
18.
The Universe repository must be enabled.
2020-03-09
Engedélyezve kell lennie az Universe tárolónak.
2017-09-06
Engedélyezve kell lennie az Universe tárolónak
19.
The EPEL repository must be enabled.
2020-03-09
Az EPEL szoftvertárolót engedélyezni kell.
20.
The RPM Fusion Free repository must be enabled.
2020-03-09
Az RPM Fusion Free tárolót engedélyezni kell.
21.
Do you want to to uninstall the previous version of Rapid Photo Downloader?
2020-03-09
Akarja az előző verziójú Rapid Photo Downloader eltávolítását?
23.
Uninstalling system package
2019-07-22
A rendszercsomag eltávolítása
24.
Unable to query package system. Please check your Internet connection and try again.
2020-03-09
A csomagkezelőt nem tudtam lekérdezni. Kérem ellenőrizze az Internet kapcsolatodat és próbálja újra.
25.
Checking if previous version installed with pip...
2017-09-06
Ellenőrizze, hogy az előző verzió pip-el lett-e telepítve ...
26.
The following package is unknown on your system: {}
2017-09-06
A következő csomagok ismeretlenek a rendszerében: {}
32.
Optional tar.gz Rapid Photo Downloader installer archive. If not specified, the latest version is downloaded from the Internet.
2017-09-06
Opcionális tar.gz Rapid Photo Downloader telepítő archívuma. Ha nincs megadva, a legfrissebb verzió letöltődik az internetről.
33.
Do not run the installer in the tar.gz Rapid Photo Downloader installer archive if it is newer than this version ({}). The default is to run whichever installer is newer.
2017-09-06
Ne futtassa a telepítőt a tar.gz Rapid Photo Downloader telepítő archívumában, ha az újabb, mint ez a verzió ({}). Az alapértelmezés az, hogy a legújabb telepítőt futtassa.
34.
Uninstall Rapid Photo Downloader that was installed with pip, keeping its dependencies.
2017-09-06
Távolítsa el a Rapid Photo Downloader-t, amelyet pip-el telepített és tartja a függőségét.
35.
Uninstall the dependencies installed by pip during Rapid Photo Downloader's installation, and Rapid Photo Downloader itself, then exit.
2017-09-06
Távolítsa el a pip segítségével telepített függőségeket a Rapid Photo Downloader telepítésénél és magát a Rapid Photo Downloader programot, majd lépjen ki.
36.
Note: this will not uninstall any version of Rapid Photo Downloader installed by your Linux distribution's package manager.
2017-09-06
Megjegyzés: Ez nem fogja eltávolítani a Linux disztribúció csomagkezelője által telepített Rapid Photo Downloader-t.
38.
Note: this option will remove the dependencies regardless of whether they are required by another program pip has installed. Upgrade to pip 9.0 or above if you want to avoid this behavior. You can do so using the command 'python3 -m pip install pip -U --user'. Also note that any version of Rapid Photo Downloader installed by your Linux distribution's package manager will not be uninstalled.
2017-09-06
Megjegyzés: ez az opció eltávolítja a függőséget, függetlenül attól, hogy egy másik program pip telepítve van-e. Frissítse a pip-et 9.0 vagy újabb verzióra, ha el akarja kerülni ezt a viselkedést. Ezt a "python3 -m pip install pip -U - felhasználó" paranccsal teheti meg. Ezenkívül vegye figyelembe, hogy a Linux disztribúció csomagkezelője által telepített Rapid Photo Downloader bármely verzióját nem távolítják el.
39.
Install in current Python virtual environment. Virtual environments created with the --system-site-packages option are not supported.
2019-07-22
Telepítse a jelenlegi Python virtuális környezetbe. A --system-site-package opcióval létrehozott virtuális környezetek nem támogatottak.
40.
Specific version of PyQt5 to install (default is the most recent version{}).
2020-03-09
A telepítendő PyQt5 speciális verziója (az alapértelmezés a {} legfrissebb verziója).
41.
Instead of using PyQt5 from PyPi, use your Linux distribution's version. Uninstalls any PyPi versions already installed.
2020-03-09
A PyPt-ből származó PyQt5 használata helyett használja a Linux disztribúció verzióját. Eltávolítja a már telepített PyPi verziókat.
42.
Failed to download versions file.
2020-03-09
Nem sikerült letölteni a verziók fájlját.
44.
Sorry, could not locate installer. Please check your Internet connection and verify if you can reach https://www.damonlynch.net Exiting.
2017-09-06
Sajnáljuk, a telepítő nem található. Ellenőrizze az internetkapcsolatot és ellenőrizze, hogy elérheti-e a https://www.damonlynch.net címet Kilépés
45.
Package {} failed to install but Rapid Photo Downloader installation will continue.
2020-03-09
A(z) {} csomag telepítése nem sikerült, de a Rapid Photo Downloader telepítése folytatódni fog.
46.
Received error code
2017-09-06
Fogadott hibakód
47.
Failed to install application requirements: exiting.
2020-03-09
Sikertelen az alkalmazáshoz szükséges követelmények telepítése: kilépés.
50.
System support for generating HEIF / HEIC thumbnails is unavailable
2020-03-09
A HEIF / HEIC miniatűrök létrehozására szolgáló rendszer támogatás nem érhető el
52.
Do you want Rapid Photo Downloader to appear in the Windows menu?
2021-12-03
Szeretné, hogy a Rapid Photo Downloader megjelenjen a Windows menüben?
53.
Adding Rapid Photo Downloader to the Windows menu
2021-12-03
A Rapid Photo Downloader hozzáadása a Windows menühöz
54.
Failed to copy application launcher.
2021-12-03
Nem sikerült másolni az alkalmazásindítót.
55.
Man pages can be found in {}/share/man/man1
2019-07-22
Az oldalak a {}/share/man/man1 oldalon találhatók
56.
Do you want to install the application's man pages?
2017-09-06
Akarja az alkalmazáshoz tartozó kézikönyv (man) lapokat telepíteni?
58.
If you uninstall the application, remove these manpages yourself.
2017-09-06
Ha eltávolítja az alkalmazást, a hozzá tartozó kézikönyv (man) oldalakat önmagának kell eltávolítania.
59.
Do want to install the man pages?
2017-09-06
Akarja telepíteni a kézikönyv (man) oldalakat?
61.
Failed to create man page directory: exiting.
2020-03-09
Nem sikerült létrehozni a mappát a kézikönyv (man) oldalak számára: kilépés.
62.
Failed to copy man page.
2017-09-06
Sikertelen a kézikönyv (man) oldalak másolása.
63.
Rapid Photo Downloader can be started without activating the virtual environment by running {}/bin/rapid-photo-downloader
2019-07-22
A Rapid Photo Downloader a virtuális környezet aktiválása nélkül indítható a {} / bin / quick-photo-downloader futtatásával
64.
You may have to restart the computer to be able to run the program from the command line or application launcher.
2020-03-16
Lehetséges, hogy újra kell indítania a számítógépet, hogy parancssorból vagy grafikus felületről elindíthassa a programot.
65.
You may have to restart WSL to be able to run the program from the command line.
2021-12-03
Előfordulhat, hogy újra kell indítania a WSL-t, hogy a programot parancssorból futtathassa.