Browsing Czech translation

110 of 841 results
1.
To continue, please first install the python3 package setuptools using your system's package manager.
Aby bylo možné pokračovat, nejdříve nainstalujte python3 balíček setuptools a to pomocí systémové správy balíčků.
Translated and reviewed by Pavel Borecki 8 hours ago
Located in ../install.py:66
2.
Rapid Photo Downloader installer
Instalátor aplikace Rapid Photo Downloader
Translated and reviewed by Pavel Borecki on 2017-07-23
Located in ../install.py:73
3.
Download and install latest version of Rapid Photo Downloader.
Stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi aplikace Rapid Photo Downloader.
Translated and reviewed by Pavel Borecki on 2017-07-23
Located in ../install.py:74
4.
Installer not found:
Instalátor nenalezen:
Translated and reviewed by Pavel Borecki on 2017-07-23
Located in ../install.py:258 ../install.py:1940
5.
Installer not in tar.gz format:
Translators: do not translate the term tar.gz
Instalátor není ve formátu tar.gz:
Translated and reviewed by Pavel Borecki on 2017-07-23
Located in ../install.py:262 ../install.py:1944
6.
Incorrect folder ownership detected. Changing ownership of and resetting permissions for
Zjištěno nesprávné vlastnictví složky. Vlastnictví bude změněno a přístupová práva resetována pro
Translated and reviewed by Pavel Borecki on 2017-07-23
Located in ../install.py:564
7.
The following command will be run:
Bude spuštěn následující příkaz:
Translated and reviewed by Pavel Borecki on 2017-07-23
Located in ../install.py:639
8.
sudo may prompt you for the sudo password.
sudo vás může vyzvat k zadání hesla k účtu, oprávněného k jeho použití.
Translated and reviewed by Pavel Borecki on 2017-07-23
Located in ../install.py:642 ../install.py:1677 ../install.py:1682
9.
Would you like to run the command now?
Chcete spustit příkaz nyní?
Translated and reviewed by Pavel Borecki on 2017-07-28
Located in ../install.py:646
10.
Answer is not yes, exiting.
Odpověď není ano – ukončuje se.
Translated and reviewed by Pavel Borecki on 2017-07-24
Located in ../install.py:648
110 of 841 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Damon Lynch, Jaroslav Lichtblau, Kuvaly [LCT], Pavel Borecki, Vlastimil Ott.