Translations by Petr Čermák

Petr Čermák has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 222 results
2.
You must supply a destination path.
2010-06-09
Musíte uvést cílovou cestu
6.
Running Branch/tag Command...
2010-06-17
Probíhá příkaz Branch/tag...
2010-06-17
Probíhá příkaz Branch/Tag...
7.
Completed Branch/tag
2010-06-17
Branch/tag dokončeno
2010-06-17
Branch/Tag dokončeno
9.
Updating...
2010-06-17
Aktualizuji...
10.
Completed Update
2010-06-17
Aktualizace dokončena
13.
Running Rename Command...
2010-06-17
Probíhá příkaz Přejmenovat...
14.
Completed Rename
2010-06-17
Přejmenování dokončeno
15.
Cannot annotate a directory
2010-06-17
Nelze anotovat složku
21.
Text
2010-06-17
Text
22.
The from revision field must be an integer
2010-06-17
Políčko revize od musí být číslo
27.
Are you sure you want to clear your repository paths?
2010-06-17
Opravdu chcete vymazat cesty k repozitářům?
28.
Repository paths cleared
2010-06-17
Cesty k repozitářům vymazány.
29.
Are you sure you want to clear your previous messages?
2010-06-17
Opravdu chcete vymazat své předchozí zprávy?
30.
Previous messages cleared
2010-06-17
Předchozí zprávy vymazány
31.
Are you sure you want to clear your authentication information?
2010-06-17
Opravdu chcete vymazat vaše autentizační údaje?
32.
Authentication information cleared
2010-06-17
Autentizační údaje vymazány.
34.
Cleaning Up...
2010-06-17
Čistím...
36.
The from and to url fields are both required.
2010-06-17
Políčka z a do URL jsou povinná
37.
Relocate
2010-06-17
Přemístit
38.
Running Relocate Command...
2010-06-17
Probíhá příkaz Přesunutí...
42.
Loading...
2010-06-17
Načítá se...
43.
Found %d item(s)
2010-06-17
Nalezeno %d položek
45.
Running Add Command...
2010-06-09
Probíhá příkaz Přidat...
50.
Add to ignore list
2010-06-17
Přidat do seznamu k ignorování
51.
Import - %s
2010-06-17
Import - %s
52.
The repository URL field is required.
2010-06-17
Je požadována položka URL repozitáře
54.
Running Import Command...
2010-06-17
Probíhá příkaz Import...
55.
Completed Import
2010-06-17
Import dokončen
59.
Running Lock Command...
2010-06-17
Probíhá příkaz Zamknout...
2010-06-17
Probíhá příkaz Lock...
60.
Completed Lock
2010-06-17
Zamykání dokončeno
2010-06-17
Lock dokončen
64.
Export - %s
2010-06-17
Export - %s
65.
The repository URL and destination path are both required fields.
2010-06-09
URL repozitáře a cílová cesta jsou povinné položky.
67.
Running Export Command...
2010-06-17
Probíhá příkaz Export...
68.
Completed Export
2010-06-17
Export dokončen
69.
Resolve
2010-06-17
Resolve
70.
Running Resolve Command...
2010-06-17
Probíhá příkaz Resolve...
71.
Completed Resolve
2010-06-17
Vyřešení dokončeno
2010-06-17
Resolve dokončen
73.
Mime Type
2010-06-17
MIME typ
76.
The given path is not a working copy
2010-06-09
Daná cesta není pracovní kopie
77.
Text Status
2010-06-17
Textový stav
78.
Property Status
2010-06-09
Stav vlastnosti
80.
Running Commit Command...
2010-06-09
Probíhá příkaz Commit...
81.
Completed Commit
2010-06-09
Commit dokončen
84.
Create Patch
2010-06-09
Vytvořit patch
85.
Creating Patch File...
2010-06-09
Vytváření patch souboru...