Browsing Bulgarian translation

110 of 21 results
1.
Windows Integration: Taskbar
Context:
Plugin|
Интеграция с Windows: Лента със задачи
Translated and reviewed by Boyan Kiroff on 2012-02-19
Located in ../../../plugins/winintegration/__data_from_cmakelists_txt.cpp:1
2.
Adds count of unread messages as an icon to taskbar button of qutIM.
Context:
Plugin|
Добавя броя непрочетени съобщения към иконата на qutIM, в лентата със задачи.
Translated and reviewed by Boyan Kiroff on 2012-02-19
Located in ../../../plugins/winintegration/__data_from_cmakelists_txt.cpp:2
3.
Windows Integration
Context:
Plugin|
Интеграция с Windows
Translated by Boyan Kiroff on 2011-11-15
Located in ../../../plugins/winintegration/__data_from_cmakelists_txt.cpp:3 ../../../plugins/winintegration/src/winint.cpp:64 ../../../plugins/winintegration/src/winint.cpp:77
4.
Adds count of unread messages as an icon to taskbar button of qutim, along with some commands list.
Context:
Plugin|
Добавя броя непрочетени съобщения към иконата на qutIM, в лентата със задачи, както известен набор от команди.
Translated and reviewed by Boyan Kiroff on 2012-02-19
Located in ../../../plugins/winintegration/__data_from_cmakelists_txt.cpp:4
5.
Adds count of unread messages as an icon to taskbar button of qutim, along with some commands list and provides a bit more usable notification area icon than default plugin.
Context:
Plugin|
Добавя броя непрочетени съобщения като икона към бутона на qutIM в лентата със задачи както и някои команди правещи известията в системния панел малко по-използваеми от подразбиращите се.
Translated by Boyan Kiroff on 2011-11-15
Located in ../../../plugins/winintegration/src/winint.cpp:65
6.
Form
Context:
WSettingsForm|
Настройки
Translated by Boyan Kiroff on 2011-11-15
Located in ../../../plugins/winintegration/src/wsettings.ui:14
7.
General
Context:
WSettingsForm|
Общи
Translated by Boyan Kiroff on 2011-11-15
Located in ../../../plugins/winintegration/src/wsettings.ui:33
8.
Links association
Context:
WSettingsForm|
Асоцииране на връзките
Translated by Boyan Kiroff on 2011-11-15
Located in ../../../plugins/winintegration/src/wsettings.ui:39
9.
Open Jabber links with qutIM. This may require administrative privelegies.
Context:
WSettingsForm|
Jabber връзките да се отварят с qutIM. Това може да изисква администраторски права.
Translated by Boyan Kiroff on 2011-11-15
Located in ../../../plugins/winintegration/src/wsettings.ui:45
10.
Update associations
Context:
WSettingsForm|
Актуализиране на асоциирането
Translated by Boyan Kiroff on 2011-11-15
Located in ../../../plugins/winintegration/src/wsettings.ui:65
110 of 21 results

This translation is managed by Boyan Kiroff, assigned by qutIM.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Boyan Kiroff.