Translations by zimi

zimi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

133 of 33 results
3.
queXC
2009-03-21
queXC
4.
No more work currently available
2009-03-21
Daugiau nėra jokio darbo
6.
End work
2009-03-21
Užbaigti darbą
7.
Submit and continue
2009-03-21
Patvirtinti ir tęsti
8.
Submit and end work
2009-03-21
Patvirtinti ir užbaigti darbą
12.
Error: Cannot execute process function:
2009-03-21
Klaida: Negalima paleisti proceso
13.
Loading panel...
2009-03-21
Valdymo pultas kraunamas...
14.
Error, try with Firefox
2009-03-21
Klaida, atsidarykite su Firefox naršykle
15.
No operator
2009-03-21
Nėra operatoriaus
16.
Work History
2009-03-21
Darbo istorija
17.
Today
2009-03-21
Šiandien
20.
Date
2009-03-21
Data
21.
Column
2009-03-21
Stulpelis
22.
Data
2009-03-21
Data
23.
Process
2009-03-21
Procesas
25.
Work is complete
2009-03-21
Darbas užbaigtas
27.
Operator
2009-03-21
Operatorius
46.
Select data file:
2009-03-21
Pasirinkite duomenų failą"
47.
Select variable:
2009-03-21
Pasirinkitę atributą:
51.
Import data file
2009-03-21
Importuoti duomenų failą
52.
Data imported successfully
2009-03-21
Duomenys importuoti sėkmingai
60.
Created new data entry:
2009-03-21
Sukurti naują duomenų įrašą:
61.
Created column strucure
2009-03-21
Sukurkite stulpelių strukturą
62.
Choose the headered CSV data file to upload:
2009-03-21
Pasirikite CSV failą su stulpelių atraštėmis
70.
Select
2009-03-21
Pasirinkite
110.
Create work
2009-03-21
Sukurkite darbą
170.
Variable description:
2009-03-21
Atributo aprašymas
173.
Any operator: enter how many
2009-03-21
Operatoriuss: įrašykite skaičių
177.
Work ID
2009-03-21
Darbo ID
178.
Variable name
2009-03-21
Atributo pavadinimas
179.
Process description
2009-03-21
Proceso aprašymas
180.
Parent job
2009-03-21
Tėvinis darbas
181.
Assigned operator
2009-03-21
Priskirtas operatorius