Translations by Mateusz Łukasik

Mateusz Łukasik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 84 results
16.
Subset
2013-04-10
Podzbiór
37.
Could not prepare signal handler.
2013-02-01
Nie można przygotować obsługi sygnału.
38.
Shift
2013-03-04
Shift
39.
Ctrl
2013-03-04
Ctrl
40.
Alt
2013-03-04
Alt
41.
Shift and Ctrl
2013-03-04
Shift i Ctrl
42.
Shift and Alt
2013-03-04
Shift i Alt
43.
Ctrl and Alt
2013-03-04
Ctrl i Alt
44.
Right mouse button
2014-09-23
Prawy przycisk myszy
47.
Bookmark
2014-09-23
Zakładka
48.
Page:
2014-09-23
Strona:
49.
Label:
2014-09-23
Etykieta:
50.
Comment:
2014-09-23
Komentarz:
51.
Modified:
2014-09-23
Zmodyfikowano:
55.
Jump to page %1
2013-10-26
Przejdź do strony %1
56.
Information
2013-02-04
Informacje
64.
Page %1
2013-09-09
Strona %1
71.
Fonts
2014-09-23
Czcionki
72.
Help
2014-09-23
Pomoc
73.
help.html
2013-09-12
help.html
2013-09-09
help_pl.html
74.
Find previous
2013-10-26
Znajdź poprzedni
75.
Find next
2013-10-26
Znajdź następny
82.
Close all tabs
2014-01-22
Zamknij wszystkie karty
83.
Close all tabs but this one
2013-10-26
Zamknij wszystkie karty, ale nie tą
84.
Close all tabs to the left
2013-10-26
Zamknij wszystkie karty w lewo
85.
Close all tabs to the right
2013-10-26
Zamknij wszystkie karty w prawo
96.
Set first page
2014-09-23
Ustaw pierwszą stronę
97.
Select the first page of the body matter:
2014-09-23
Ustaw pierwszą stronę głównego dokumentu:
100.
Jump to page %1
2013-10-26
Przejdź do strony %1
102.
<p><b>qpdfview %1</b></p><p>qpdfview is a tabbed document viewer using Qt.</p><p>This version includes:<ul>
2013-02-24
<p><b>qpdfview %1</b></p><p>qpdfview to przeglądarka dokumentów z zakładkami używająca interfejs Qt.</p><p>Ta wersja zawiera:<ul>
108.
&Edit bookmark
2014-09-23
&Edytuj zakładkę
109.
The document '%1' has been modified. Do you want to save your changes?
2013-09-09
The document '%1' has been modified. Do you want to save your changes?
111.
Page size
2013-02-04
Rozmiar strony
120.
Information
2018-10-31
Informacje
131.
&Set first page...
2014-09-23
%Ustaw pierszą stronę...
133.
Jump &backward
2013-04-10
Przejdź &do tyłu
134.
Jump for&ward
2013-04-10
Przejdź do p&rzodu
154.
Invert colors
2013-02-24
Odwróć kolory
175.
Close current view
2018-10-31
Zamknięcie bieżącego widoku
181.
Open containing &folder
2014-09-23
Otwórz zawierający &folder
200.
Go to page %1 of file '%2'.
2013-02-01
Przejdź do strony %1 pliku '%2'.
201.
Open '%1'.
2013-02-01
Otwórz '%1'.
204.
&Select text
2014-09-23
&Zaznacz tekst
213.
&Copy link address
2014-09-23
%Skopiuj adres odnośnika
214.
&Select link address
2014-09-23
&Zaznacz adres odnośnika
221.
Text hinting:
2013-04-10
Tekst podpowiedzi:
223.
Overprint preview:
2013-04-10
Podgląd wydruku:
225.
Shaped
2013-04-10
Uformowane
226.
Thin line mode:
2013-04-10
Tryb cienkiej linii: