Translations by Szymon Nieznański

Szymon Nieznański has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

13 of 3 results
23.
Version 0.20.1 or higher of the Poppler library is required to add or remove annotations.
2013-03-30
Wersja 0.20.1 lub wyższa biblioteki Poppler jest wymagana by dodawać lub usuwać adnotacje.
58.
Opening URL is disabled in the settings.
2013-03-10
Otwieranie adresów URL jest wyłączone w ustawieniach.
102.
<p><b>qpdfview %1</b></p><p>qpdfview is a tabbed document viewer using Qt.</p><p>This version includes:<ul>
2013-03-10
<p><b>qpdfview %1</b></p><p>qpdfview to przeglądarka dokumentów z kartami używająca interfejsu Qt.</p><p>Ta wersja zawiera:<ul>