Browsing Swedish translation

3 of 895 results
3.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
DEN HÄR PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH MEDARBETARNA "SOM DEN ÄR" OCH FRÅNSÄGER SIG NÅGRA SOM HELST UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUDERANDE, MEN EJ BEGRÄNSAD TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA AV SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.
Translated and reviewed by David S
Located in AboutForm.resx, disclaimerLabel.Text
3 of 895 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.