Browsing Swedish translation

110 of 934 results
1.
Copyright © by Peter Golde
Copyright © by Peter Golde
Translated and reviewed by Johan Jacobsson
Located in AboutForm.resx, copyrightLabel.Text
2.
Purple Pen is free software and may be copied and shared.
Purple Pen är fri programvara och får spridas och delas.
Translated by Adrian
Reviewed by Adrian
Located in AboutForm.resx, freeLabel.Text
3.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
DEN HÄR PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH MEDARBETARNA "SOM DEN ÄR" OCH FRÅNSÄGER SIG NÅGRA SOM HELST UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUDERANDE, MEN EJ BEGRÄNSAD TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA AV SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.
Translated and reviewed by David S
Located in AboutForm.resx, disclaimerLabel.Text
4.
OK
OK
Translated and reviewed by Jonas K
Located in AboutForm.resx, okButton.Text InitialScreen.resx, okButton.Text LicenseForm.resx, okButton.Text MissingFonts.resx, okButton.Text OkCancelDialog.resx, okButton.Text
5.
Credits
Tack till
Translated and reviewed by Johan Jacobsson
Located in AboutForm.resx, creditsButton.Text
6.
View Full License
Se hela licensen
Translated and reviewed by jonron
Located in AboutForm.resx, licenseButton.Text
7.
About Purple Pen
Om Purple Pen
Translated and reviewed by Jonas K
Located in AboutForm.resx, $this.Text
8.
First control number:
Första kodsiffra:
Translated and reviewed by Adrian
Located in AddCourse.resx, firstControlLabel.Text
9.
Description appearance:
Definitionens utseende:
Translated and reviewed by Johan Jacobsson
Located in AddCourse.resx, descriptionAppearanceLabel.Text AllControlsProperties.resx, descriptionAppearanceLabel.Text
10.
Map printing scale:
Kartans utskriftsskala:
Translated and reviewed by Jonas K
Located in AddCourse.resx, mapScaleLabel.Text AllControlsProperties.resx, printingScaleLabel.Text
110 of 934 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adrian, Börje S, David S, Hollowell, Johan Jacobsson, Jonas K, Peter Golde, Thomas Engberg, Tom H, Victor Axbom, jonron.