Translations by Pavel Faltejsek

Pavel Faltejsek has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 120 results
38.
What type of variation would you like to add?
2017-05-25
Jaký druh rozdělovací metody chcete použít?
39.
Fork
2017-05-25
větvení
40.
Loop
2017-05-25
motýl
41.
Number of branches:
2017-05-25
počet větví
42.
2
2017-05-25
2
43.
3
2017-05-25
3
44.
4
2017-05-25
4
45.
5
2017-05-25
5
46.
6
2017-05-25
6
47.
7
2017-05-25
7
48.
8
2017-05-25
8
49.
9
2017-05-25
9
50.
10
2017-05-25
10
51.
Number of loops:
2017-05-25
počet smyček
52.
The loop control will be visited 4 times. There are 24 different ways through the loops.
2017-05-25
Uzlová kontrola bude navštívena 4krát, je 24 variant průchodu motýlem.
53.
Add Variation
2017-05-25
Přidej variantu
92.
Course Variation
2017-05-25
Varianta
97.
Relay Team
2017-05-25
Štafeta
98.
Relay Leg
2017-05-25
Úsek
109.
Sample
2017-05-25
Ukázka
167.
Change Line Appearance
2017-05-25
Změnit vzhled čáry
168.
Duplicate Course
2017-05-25
Duplikuj trasu
169.
Create {0} &Files
2017-05-25
Vyrob {0} &Soubory
170.
Delete Fork/Loop
2017-05-25
Smazat větvení/motýla
171.
Relay Team Variations
2017-05-25
Varianty štafet
180.
White outline around numbers:
2017-05-25
Bílý okraj okolo čísel
189.
Blend purple with underlying map colors
2017-05-25
Míchat purpurovou s barvami mapy
192.
Black
2017-05-25
Černá
193.
Purple
2017-05-25
Purpurová
195.
Use overprint effect for colors marked "overprint"
2017-05-25
Použít overprint u barev, kde je uveden
196.
OCAD Map
2017-05-25
OCAD mapa
197.
Customize Appearance
2017-05-25
Upravit vzhled
201.
Course Variation:
2017-05-25
Varianta:
203.
Course Part:
2017-05-25
Část tratě
209.
Choose Variations...
2017-05-25
Vyberte varianty...
211.
Name prefix:
2017-05-25
Předpona
212.
Waypoints
2017-05-25
Waypointy
213.
A GPX File contains GPS coordinates for controls, and can be loaded onto a GPS or smartphone to verify the correct location of controls.
2017-05-25
GPX soubor obsahuje souřadnice kontrol a lze ho natáhnout do GPS zařízení nebo telefonu.
214.
Create GPX File
2017-05-25
Vyrobit GPX soubor
235.
RGB
2017-05-25
RGB
236.
CMYK
2017-05-25
CMYK
245.
Print Map Exchanges on Same Map
2017-05-25
Tisknout výměny map na té samé mapě
246.
Color Model:
2017-05-25
Barevný model:
247.
Crop to a single page
2017-05-25
Oříznout na jednu stránku
248.
Print on multiple pages
2017-05-25
Tisknout na více stránek
249.
If the print area is too large to fit on one page:
2017-05-25
Pokud je tisková plocha větší než jedna stránka:
250.
Files:
2017-05-25
Soubory:
251.
One for all courses
2017-05-25
Jeden soubor dohromady pro všechny tratě
252.
One per course
2017-05-25
Co trať to soubor
253.
One per course part/variation
2017-05-25
Jeden soubor na trať/variantu