Translations by kaj

kaj has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 120 results
8.
First control number:
2013-09-09
Číslo první kontroly
15.
Control circle labels:
2013-09-09
Popis kolečka kontroly
16.
Sequence number (3)
2013-09-09
Pořadí (3)
17.
Control code (145)
2013-09-09
Kód kontroly (145)
18.
Sequence and code (3-145)
2013-09-09
Pořadí a kód (3 - 145)
19.
Sequence and score (3(30))
2013-09-09
Pořadí a body (3(30))
20.
Code and score (145(30))
2013-09-09
Kód a body (145(30))
21.
Show points in:
2013-09-09
Zobraz body v:
22.
Column A
2013-09-09
Sloupec A
23.
Column B
2013-09-09
Sloupec B
24.
Column H
2013-09-09
Sloupec H
25.
(do not display)
2013-09-09
(nezobrazovat)
28.
Class list / Secondary title
2013-09-09
Seznam kategorií / podtitulek
34.
Score Course
2013-09-09
Scorelauf
54.
Enter text to place on separate line of control descriptions:
2013-09-09
Vlož text, který se zobrazí na samostatné řádce v popisech kontrol:
62.
These settings control how the map and descriptions for All Controls are printed.
2013-09-09
Tato nastavení řeší jak budou vytištěny mapa a popisy pro "Všechny kontroly".
73.
To change the code for one or more controls,click in the "New Code" column and enter the new code.
2013-09-09
Pro změnu kódu jedné nebo více kontrol, klikněte do sloupce "Nový kód" a vložte jeho číslo.
76.
Use the "Move Up" and "Move Down" buttons to change the order that courses are listed in the user interface, reports, and printing.
2013-09-09
Klikněte na "Nahour" nebo "Dolů" a změňte tak pořadí tratí v zobrazení, reportech a tisku.
87.
Choose the courses that this object will be displayed on:
2013-09-09
Vyberte tratě na kterých bude tento objekt zobrazen:
88.
Change Displayed Courses
2013-09-09
Změnit zobrazení tratí
91.
Course Part
2013-09-17
Část trati
96.
Print Scale
2013-09-09
Měřítko tisku
99.
File Name
2013-09-09
Název souboru
104.
Bold
2013-09-09
Tučně
120.
Change Control Points
2013-09-09
Změnit body kontroly
124.
Change Text Line
2013-09-17
Změnit čáru textu
131.
Delete Text Line
2013-09-17
Smazat čáru textu
135.
Add Mandatory Crossing Point
2013-09-09
Přidat povinný bod
141.
Change Leg Flagging
2013-09-09
Změnit značený úsek
143.
Move Leg Bend
2013-09-09
Přesunout ohyb spojnice
153.
Change Punch Card Layout
2013-09-09
Změnit vzhled průkazky
155.
Change Competitor Load
2013-09-09
Změnit počty závodníků
156.
Customize Description Text
2013-09-09
Upravit textový popis
163.
Customize Course Appearance
2013-09-09
Nastavit zobrazení tratí
164.
Add Map Exchange
2013-09-09
Přidat výměnu map
165.
Delete Map Exchange
2013-09-09
Smazat výměnu map
166.
Change Course Part Properties
2013-09-17
Změnit vlastnosti části trati
181.
Center dot diameter:
2013-09-09
Průměr tečky ve středu kolečka:
182.
Regular
2013-09-09
Pravidelný
183.
Control number style:
2013-09-09
Styl čísla kontroly:
185.
Line width:
2013-09-09
Tloušťka čáry:
190.
Use purple color from map
2013-09-09
Použít purpurovou z mapy
191.
Purple Color
2013-09-09
Purpurová
198.
Competitor Load
2013-09-09
Počty závodníků
199.
Set the number of competitors on each course by clicking in the second column and typing a number.
2013-09-09
Nastavte počty závodníků pro každou kategorii tak, že kliknete do druhého sloupce a napíšete počet.
200.
Course Load
2013-09-09
Počty závodníků na trati
202.
Properties...
2013-09-09
Vlastnosti...
204.
Display finish circle on this course part
2013-09-17
Zobrazit cíl (dvojité kolečko) na části trati
205.
These settings control the appearance of this part of a multi-part course.
2013-09-17
Tato nastavení se týkají zobrazení tohoto úseku trati (trať s více úseky)
206.
Course Part Properties
2013-09-09
Vlastnosti části tratě