Translations by kaj

kaj has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

148 of 48 results
2.
Purple Pen is free software and may be copied and shared.
2009-05-26
Purple Pen je volný software a může být kopírován a sdílen
6.
View Full License
2009-05-26
Zobrazit celou licenci
7.
About Purple Pen
2009-05-26
O Purple Pen
12.
Symbols
2009-05-26
Symboly
13.
Text
2009-05-26
Text
14.
Symbols and text
2009-05-26
Symboly a text
26.
Appearance
2009-05-26
Zobrazení
27.
The following (optional) text will appear on the second line of the control description sheet:
2009-05-26
Následující text (volitelný) se zobrazí na druhém řádku popisů kontrol:
30.
Climb:
2009-05-26
Převýšení:
32.
Course name:
2009-05-26
Kategorie:
35.
meters
2009-05-26
metry
37.
New Course
2009-05-26
Nová trať
55.
Courses:
2009-05-26
Kategorie:
57.
Above {0}
2009-05-26
Nad {0}
58.
Below {0}
2009-05-26
Pod {0}
59.
This course only
2009-05-26
Pouze trať
60.
All courses with {0}
2009-05-26
Všechny tratě s {0}
64.
Disallow codes that could be read upside-down (e.g., "68"/"89")
2009-05-26
Nepovolit čísla, která mohou být čtena vzhůru nohama (např. 68/89)
65.
Renumber existing controls also
2009-05-26
Přečílovat také existující kontroly
66.
Apply these settings to newly created controls only
2009-05-26
Použít toto nastavení pro nově vytvořené kontroly
67.
Existing Controls
2009-05-26
Existující kontroly
68.
Newly created controls are automatically numbered according to the following settings.
2009-05-26
Nově vytvořené kontroly budou automaticky očísovány podle následujícího nastavení.
69.
Starting code:
2009-05-26
Počáteční kód:
70.
Automatic Numbering
2009-05-26
Automatické čílování
71.
Original Code
2009-05-26
Původní kód
72.
New Code
2009-05-26
Nový kód
74.
Change Control Codes
2009-05-26
Změnit kódy kontrol
82.
Resolution:
2009-05-26
Rozlišení:
83.
Scale:
2009-05-26
Měřítko:
84.
1 :
2009-05-26
1 :
85.
dots per inch
2009-05-26
bodů na palec
89.
Event Title
2009-05-26
Název závodu
90.
Course Name
2009-05-26
Kategorie
93.
Course Length
2009-05-26
Délka tratě
94.
Course Climb
2009-05-26
Převýšení tratě
117.
Change Symbol
2009-05-26
Změnit symbol
118.
Change Control Code
2009-05-26
Změnit kód kontroly
119.
Change Control
2009-05-26
Změnit kontrolu
122.
Change Climb
2009-05-26
Změnit převýšení
125.
Update Map Scale
2009-05-26
Změnit měřítko
126.
Move Control
2009-05-26
Přesunout kontrolu
127.
Move Control Number
2009-05-26
Přesunout číslo kontroly
129.
Delete Control
2009-05-26
Smazat kontrolu
132.
Add Control
2009-05-26
Přidat kontrolu
133.
Add Start
2009-05-26
Přidat Start
134.
Add Finish
2009-05-26
Přidat Cíl
137.
Delete Course
2009-05-26
Smazat trať
140.
Create New Event
2009-05-26
Vytvořit nový závod