Translations by Jan Tojnar

Jan Tojnar has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 249 results
2.
Purple Pen is free software and may be copied and shared.
2009-09-28
Purple Pen je svobodný software a může být kopírován a šířen.
4.
OK
2009-09-28
OK
5.
Credits
2009-09-28
Zásluhy
10.
Map printing scale:
2009-11-07
Měřítko tisknuté mapy:
11.
1 :
2009-09-28
1 :
30.
Length:
2009-11-08
Délka:
32.
Course type:
2009-09-29
Typ trati:
34.
Normal Course
2009-09-29
Normální trať
57.
Position:
2010-03-02
Pozice:
62.
Add Text Line
2010-03-02
Přidat řádku textu
64.
All Controls Properties
2009-11-08
Vlastnosti všech kontrol
79.
Course Order
2010-03-02
Pořadí tratí
80.
Current Map File
2009-10-06
Aktuální mapový soubor
81.
&Choose map file...
2009-09-29
&Vybrat mapový soubor...
87.
Map File
2009-10-06
Mapový soubor
96.
Class List
2009-10-06
Seznam kategorií
108.
mm
2009-10-06
mm
112.
Black:
2009-10-06
Černá:
113.
Yellow:
2009-10-06
Žlutá:
114.
Magenta:
2009-10-06
Purpurová:
115.
Cyan:
2009-10-06
Azurová:
116.
Preview
2009-10-06
Náhled
122.
Change Title
2009-10-06
Změnit název
124.
Change Course Name
2009-10-06
Změnit název trati
129.
Move Object
2009-10-06
Přesunout objekt
131.
Delete Object
2009-10-06
Odstranit objekt
137.
Add Object
2009-10-06
Přidat objekt
139.
Change Course Properties
2009-10-06
Změnit vlastnosti trati
140.
Change All Controls Properties
2009-10-06
Zěni vlastnosti všech kontrol
143.
Change Codes
2009-10-06
Změnit kódy
145.
Add Bend
2009-10-06
Přidat ohyb
146.
Add Corner
2009-10-06
Přidat roh
147.
Remove Bend
2009-10-06
Odebrat ohyb
148.
Remove Corner
2009-10-06
Odebrat roh
149.
Add Gap
2009-10-06
Přidat mezeru
150.
Remove Gap
2009-10-06
Odebrat mezeru
151.
Move Gap
2009-10-06
Přesunout mezeru
152.
Rotate
2009-10-06
Otočit
153.
Change Punch Patterns
2009-10-06
Změnit vzorek ražení
155.
Set Print Area
2009-10-06
Nastavit oblast pro tisk
158.
Change Course Order
2009-10-06
Změnit pořadí tratí
159.
Change Map File
2009-10-06
Změnit mapový soubor
160.
Ignore Missing Fonts
2009-10-06
Ignorovat chybějící fonty
161.
Remove Unused Controls
2009-10-06
Odstranit nepoužité kontroly
162.
Change Description Language
2009-10-06
Změnit jazyk popisu
163.
Change Text
2009-10-06
Změnit text
187.
Control number height:
2009-10-06
Výška čísla kontroly:
188.
Line width:
2009-10-06
Šířka čáry:
189.
Control circle diameter:
2009-10-06
Průměr kruhu kontroly:
190.
Use IOF standard sizes
2009-10-06
Používat velikosti standarní podle IOF