Translations by Jan Tojnar

Jan Tojnar has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 250 results
2.
Purple Pen is free software and may be copied and shared.
2009-09-28
Purple Pen je svobodný software a může být kopírován a šířen.
4.
OK
2009-09-28
OK
5.
Credits
2009-09-28
Zásluhy
10.
Map printing scale:
2009-11-07
Měřítko tisknuté mapy:
11.
1 :
2009-09-28
1 :
29.
Length:
2009-11-08
Délka:
31.
Course type:
2009-09-29
Typ trati:
33.
Normal Course
2009-09-29
Normální trať
56.
Position:
2010-03-02
Pozice:
61.
Add Text Line
2010-03-02
Přidat řádku textu
63.
All Controls Properties
2009-11-08
Vlastnosti všech kontrol
78.
Course Order
2010-03-02
Pořadí tratí
79.
Current Map File
2009-10-06
Aktuální mapový soubor
80.
&Choose map file...
2009-09-29
&Vybrat mapový soubor...
86.
Map File
2009-10-06
Mapový soubor
95.
Class List
2009-10-06
Seznam kategorií
107.
mm
2009-10-06
mm
111.
Black:
2009-10-06
Černá:
112.
Yellow:
2009-10-06
Žlutá:
113.
Magenta:
2009-10-06
Purpurová:
114.
Cyan:
2009-10-06
Azurová:
115.
Preview
2009-10-06
Náhled
121.
Change Title
2009-10-06
Změnit název
123.
Change Course Name
2009-10-06
Změnit název trati
128.
Move Object
2009-10-06
Přesunout objekt
130.
Delete Object
2009-10-06
Odstranit objekt
136.
Add Object
2009-10-06
Přidat objekt
138.
Change Course Properties
2009-10-06
Změnit vlastnosti trati
139.
Change All Controls Properties
2009-10-06
Zěni vlastnosti všech kontrol
142.
Change Codes
2009-10-06
Změnit kódy
144.
Add Bend
2009-10-06
Přidat ohyb
145.
Add Corner
2009-10-06
Přidat roh
146.
Remove Bend
2009-10-06
Odebrat ohyb
147.
Remove Corner
2009-10-06
Odebrat roh
148.
Add Gap
2009-10-06
Přidat mezeru
149.
Remove Gap
2009-10-06
Odebrat mezeru
150.
Move Gap
2009-10-06
Přesunout mezeru
151.
Rotate
2009-10-06
Otočit
152.
Change Punch Patterns
2009-10-06
Změnit vzorek ražení
154.
Set Print Area
2009-10-06
Nastavit oblast pro tisk
157.
Change Course Order
2009-10-06
Změnit pořadí tratí
158.
Change Map File
2009-10-06
Změnit mapový soubor
159.
Ignore Missing Fonts
2009-10-06
Ignorovat chybějící fonty
160.
Remove Unused Controls
2009-10-06
Odstranit nepoužité kontroly
161.
Change Description Language
2009-10-06
Změnit jazyk popisu
162.
Change Text
2009-10-06
Změnit text
184.
Control number height:
2009-10-06
Výška čísla kontroly:
185.
Line width:
2009-10-06
Šířka čáry:
186.
Control circle diameter:
2009-10-06
Průměr kruhu kontroly:
187.
Use IOF standard sizes
2009-10-06
Používat velikosti standarní podle IOF