Translations by Jendrik Seipp

Jendrik Seipp has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 63 results
1.
Track number
2010-10-07
Numărul piesei
2.
Title
2010-10-07
Titlu
3.
Artist
2010-10-07
Artist:
4.
Album
2010-10-07
Album
5.
Genre
2010-10-07
Gen muzical
6.
Date
2010-10-07
Dată
7.
Disc number
2010-10-07
Discul cu numărul
10.
Duration in seconds (e.g., 194)
2010-10-07
Durata în secunde
11.
Duration as a string (e.g., 3:14)
2010-10-07
Durata sub formă de string (de ex. 3:14)
12.
Full path to the file
2010-10-07
Calea completă a fişierului
14.
%(album)s [Disc %(discnum)u]
2010-10-07
%(album)s [Disc %(discnum)u]
15.
translator-credits
2010-10-07
Launchpad Contributions: Adi Roiban https://launchpad.net/~adiroiban Cosmin Stremţan https://launchpad.net/~cosmin-stremtan
16.
Developer:
2010-10-07
Dezvoltator
17.
Thanks to:
2010-10-07
Mulţumiri către:
18.
Preferences
2010-10-07
Preferinţe
19.
Unable to load this module.
2010-10-07
Acest modul nu poate fi încărcat
20.
Modules
2010-10-07
Module
21.
Description
2010-10-07
Descriere
23.
Configuring a Module
2010-10-07
Configurarea unui modul
24.
When a module may be configured, a specific icon is displayed on the right of the corresponding line. To configure a module, simply select it and then click on the "Preferences" button on the bottom of the dialog box. Note that configuring a module is only possible when it is enabled.
2010-10-07
Cînd un anumit modul poate fi configurat, un icon este afișat în partea dreaptă. Ca să configurați un modul, selectați-l printr-un simplu clic si apoi apasați pe butonul ”Preferințe” din partea de jos a meniului. Un modul poate fi configurat doar în momentul în care este activat.
25.
Covers
2010-10-07
Coperte
26.
Show album covers
2010-10-07
Arată copertele albumului
27.
This module displays the cover of the album the current track comes from. Covers may be loaded from local pictures, located in the same directory as the current track, or may be downloaded from the Internet.
2010-10-07
Acest modul afișează coperta albumului de pe care provine piesa curentă., Copertele pot fi încărcate din imagini locale, situate în același director cu piesa curentă sau pot fi descărcate de pe internet.
28.
User Covers
2010-10-07
Copertele utilizatorilor
29.
A user cover is a picture located in the same directory as the current track. When specifying filenames, you do not need to provide file extensions, supported file formats (%s) are automatically used.
2010-10-07
O copertă a unui utilizator este o imagine existentă în același director ca și piesa curentă. Cînd sînt specificate nume de fișiere, nu este nevoie și specificarea extensiilor corespunzătoare; extensiile compatibile (%s) sînt utilizate automat.
30.
Internet Covers
2010-10-07
Coperte de pe internet
32.
The following Python modules are not available:
2010-10-07
Următoarele module Python nu sunt disponibile:
33.
You must install them if you want to enable this module.
2010-10-07
Acestea trebuie instalate pentru a putea activa acest modul
36.
loading...
2010-10-07
se încarcă...
45.
This path does not exist
2010-10-07
Această cale nu există
46.
Please select an existing directory.
2010-10-07
Vă rugăm selectaţi un director existent.
53.
[paused]
2010-10-07
[pauză]
54.
Pause the current track
2010-10-07
Rapaus piesa curentă
56.
Continue playing the current track
2010-10-07
Continuă să rulezi piesa curentă
69.
Desktop Notification
2010-10-07
Notificare pe desktop
70.
Display a desktop notification on track change
2010-10-07
Afişează o notificare pe desktop in momentul schimbării piesei
71.
Skip track
2010-10-07
Ignoră piesa
72.
This module displays a small popup window on your desktop when a new track starts.
2010-10-07
Acest modul permite afişarea unei ferestre de tip pop-up pe desktop în momentul schimbării piesei
74.
Customizing the Notification
2010-10-07
Personalizează stilul notificării
75.
You can change the title and the body of the notification to any text you want. Before displaying the popup window, fields of the form {field} are replaced by their corresponding value. Available fields are:
2010-10-07
Titlul și corpul notificării pot fii schimbate cu orice text doriți. Înainte de afișarea ferestrei pop-up, cîmpurile din formularul {field} sînt înlocuite cu valorile corespunzătoare. Cîmpurile disponibile sînt:
76.
Markup
2010-10-07
Marcaj
77.
You can use the Pango markup language to format the text. More information on that language is available on the following web page:
2010-10-07
Pentru formatare textului se poate folosi programul Pango. Mai multe informații despre acest limbaj pot fi găsite pe paginile următoare:
78.
Unknown Genre
2010-10-07
Gen necunoscut
79.
Unknown Title
2010-10-07
Titlu necunoscut
80.
Unknown Album
2010-10-07
Album necunoscut
81.
Unknown Artist
2010-10-07
Artist necunoscut
82.
Unknown Album Artist
2010-10-07
Artist necunoscut
83.
Filenames:
2010-10-07
Nume de fișiere
84.
Filenames to look for (e.g., folder, cover)
2010-10-07
Căutare după nume de fișiere (ex. director, copertă)
85.
<b>User Covers</b>
2010-10-07
<b>Coperte utilizator</b>