Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
2534 of 101 results
25.
Covers
Okładki
Translated by Jakub 'Livio' Rusinek
Located in ../pogo/modules/Covers.py:31
26.
Show album covers
Pokaż okładki albumów
Translated by Jakub 'Livio' Rusinek
Located in ../pogo/modules/Covers.py:31
27.
This module displays the cover of the album the current track comes from. Covers may be loaded from local pictures, located in the same directory as the current track, or may be downloaded from the Internet.
Ten moduł wyświetla okładkę albumu, z którego pochodzi aktualnie odtwarzany utwór. Okładki mogą być ładowane z lokalnych plików graficznych, znajdujących się w tym samym katalogu, w którym znajduje się odtwarzany utwór, lub pobierane z Internetu.
Translated by Jakub 'Livio' Rusinek
Located in ../pogo/modules/Covers.py:390
28.
User Covers
Okładki użytkownika
Translated by Jakub 'Livio' Rusinek
Located in ../pogo/modules/Covers.py:393
29.
A user cover is a picture located in the same directory as the current track. When specifying filenames, you do not need to provide file extensions, supported file formats (%s) are automatically used.
Okładka użytkownika to plik graficzny, znajdujący się w tym samym katalogu, w którym znajduje się odtwarzany utwór. Przy wprowadzaniu nazw plików nie musisz dodawać rozszerzeń - obsługiwane są wszystkie formaty (%s).
Translated by Jakub 'Livio' Rusinek
Located in ../pogo/modules/Covers.py:394
30.
Internet Covers
Okładki z internetu
Translated by Jakub 'Livio' Rusinek
Located in ../pogo/modules/Covers.py:397
31.
Covers may be downloaded from the Internet, based on the tags of the current track. You can ask to always prefer user covers to Internet ones. In this case, if a user cover exists for the current track, it is used. If there is none, the cover is downloaded.
Okładki mogą być pobierane z Internetu na podstawie znaczników aktualnie odtwarzanego utworu. Możesz zmienić ustawienia tak, by zawsze priorytetowymi były okładki użytkownika. Wtedy, jeśli istnieje, używany jest plik lokalny, w przeciwnym przypadku okładka pobierana jest z Internetu.
Translated by Jakub 'Livio' Rusinek
Located in ../pogo/modules/Covers.py:398
32.
The following Python modules are not available:
Następujące moduły Pythona nie są dostępne:
Translated by Jakub 'Livio' Rusinek
Located in ../pogo/modules/__init__.py:85
33.
You must install them if you want to enable this module.
Musisz je zainstalować, jeśli chcesz włączyć ten moduł.
Translated by Jakub 'Livio' Rusinek
Located in ../pogo/modules/__init__.py:89
34.
Restart required
Wymagany restart
Translated and reviewed by la_serpe
Located in ../pogo/modules/__init__.py:199
2534 of 101 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adam Czabara, Alicia Fagerving, Jakub 'Livio' Rusinek, la_serpe.