Browsing Norwegian Nynorsk translation

24 of 101 results
24.
When a module may be configured, a specific icon is displayed on the right of the corresponding line. To configure a module, simply select it and then click on the "Preferences" button on the bottom of the dialog box. Note that configuring a module is only possible when it is enabled.
Når ein modul kan innstillast vert eit eige ikon vist til høgre for den gjeldande linja. For å stille inn modulen, treng du berre å velje han og klikke på "Instillingar"-knappen på botnen av dialogboksen. Merk at å stille inn modulen berre er mogleg nå han er slått på.
Translated by Jon Stødle on 2010-10-07
Suggestions:
Når en modul kan konfigureres, vises et ikon til høyre på den gjeldene linjen. For å konfigurere modulen, trenger du bare å velge den og klikke på "Brukervalg"-knappen nederst på dialogboksen. Merk at en modul kun kan konfigureres når den er aktivert.
Norwegian Bokmal pogo in Pogo trunk by mamaar on 2008-05-11
Located in ../pogo/gui/preferences.py:203
24 of 101 results

This translation is managed by Launchpad Norwegian translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.