Translations by pp/bs

pp/bs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 64 results
~
The file already exists in "{1}". Replacing it will overwrite its contents.
2010-12-22
Już istnieje taki plik w "{1}". Zastąpienie go spowoduje nadpisanie jego zawartości przez nowy plik.
~
Ctrl-left click to set origin, left click to paint.
2010-11-20
Trzymając Ctrl kliknij lewym przyciskiem myszy w celu wybrania punktu źródłowego, następnie kliknij lewym przyciskiem, aby malować.
4.
...
2010-12-22
...
35.
Auto Level
2010-11-14
Automatyczne ustawienie poziomu
52.
Brush width
2010-11-20
Szerokość pędzla
60.
Center Offset
2011-01-13
Przesunięcie środka
65.
Choose Palette Color
2010-11-14
Wybierz kolor z palety
66.
Choose Primary Color
2010-11-14
Wybierz kolor podstawowy
67.
Choose Secondary Color
2010-11-14
Wybierz kolor dodatkowy
68.
Circles
2010-11-20
Okręgi
72.
Click and drag to draw gradient from primary to secondary color. Right click to reverse.
2010-11-20
Kliknij i przeciągnij, aby wypełnić gradientem od koloru podstawowego do dodatkowego. Użyj prawego przycisku myszy, aby zastosować odwrotną kolejność kolorów.
73.
Click and drag to draw the outline for a selection area.
2010-11-20
Kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć obszar.
74.
Click and drag to navigate image.
2010-11-14
Kliknij i przeciągaj obraz aby zmienić jego położenie.
83.
Close All
2010-11-14
Zamknij wszystkie
88.
Coarseness
2010-12-22
Ziarnistość
99.
Contiguous
2010-11-14
Przylegające
105.
Could not open file: {0}
2010-11-14
Nie udało się otworzyć pliku: {0}
140.
Error
2010-11-14
Błąd
152.
Fill Shape
2010-11-14
Wypełnianie kształtu
153.
Fill Style
2010-11-14
Styl wypełniania
154.
Fill and Outline Shape
2010-11-14
Obrysowywanie i wypełnianie kształtu
164.
Flood Mode
2010-11-14
Tryb zalewania
166.
Fragment
2010-11-14
Fragmentacja
177.
Grid
2010-11-20
Siatka
181.
Hint: For best results, first use selection tools to select each eye.
2011-01-13
Wskazówka: Aby uzyskać optymalny efekt, zaznacz oko korzystając z narzędzi zaznaczania.
232.
Left click to draw with primary color, right click to draw with secondary color.
2010-11-14
Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby rysować kolorem podstawowym, a prawym - aby rysować kolorem dodatkowym.
234.
Left click to fill a region with the primary color, right click to fill with the secondary color.
2010-11-20
Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby wypełnić obszar kolorem podstawowym, a prawym - aby wypełnić go kolorem dodatkowym.
235.
Left click to place cursor, then type desired text. Text color is primary color.
2010-11-14
Kliknij lewym przyciskiem by ustawić kursor, a następnie wpisz tekst. Kolorem tekstu będzie kolor wybrany jako podstawowy.
237.
Left click to set primary color. Right click to set secondary color.
2010-11-20
Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby ustawić kolor podstawowy. Kliknij prawym przyciskiem, aby ustawić kolor dodatkowy.
242.
Levels Adjustment
2010-11-14
Regulacja poziomów
248.
Linear Diamond Gradient
2010-11-20
Gradient liniowy diamentowy
263.
Motion Blur
2010-11-14
Rozmycie z powodu poruszenia
273.
New Screenshot...
2010-11-14
Nowy zrzut ekranu...
280.
Normal
2010-11-20
Normalny
281.
Normal Blending
2010-11-14
Normalne mieszanie
283.
Normal and Outline
2011-07-16
Normalny i kontur
292.
Open Palette File
2010-11-14
Otwórz plik palety
300.
Outline Shape
2010-11-14
Obrysowywanie kształtu
305.
Overwrite
2010-11-14
Zamalowywanie
318.
Percentile
2010-12-22
Percentyl
325.
Pinta does not support saving images in this file format.
2010-12-22
Program Pinta nie zapisuje obrazów w tym formacie.
334.
Polar Inversion
2010-11-14
Odwrócenie biegunów
336.
Posterize
2010-11-14
Efekt plakatu
337.
Power
2010-12-22
Siła
349.
Radius
2010-11-20
Promień
351.
Recolor
2010-11-20
Przemaluj
368.
Rendering Effect
2010-11-14
Efekt renderowania
376.
Reset to Default
2010-11-14
Przywróć domyślne
381.
Resize Palette
2010-12-22
Zmień rozmiar palety
392.
Ruler Units
2010-11-14
Jednostki linijki