Translations by Ve4ernik

Ve4ernik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
1.
Pinta
2014-10-04
Pinta
2.
Easily create and edit images
2014-10-04
Създавайте и редактирайте изображения с лекота
3.
Image Editor
2014-10-04
Редактор на изображения
4.
Pinta Image Editor
2014-10-04
Редактор на изображения Pinta
7.
Add-in Manager
2014-10-04
Мениджър на добавките
12.
Copy Merged
2014-10-04
Копиране на слятото
156.
Invert Colors
2012-04-22
Обръщане на цветовете
158.
Posterize
2012-04-22
Намаляване на цветовете (ефект постеризиране)
166.
Tip: Right-click to remove control points.
2012-04-22
Подсказка: Натиснете десен бутон, за да премахнете контролните точки.
405.
translator-credits
2012-04-28
Launchpad Contributions: Cameron White https://launchpad.net/~cameronwhite91 Ve4ernik https://launchpad.net/~ve4ernik Viktor Reseleshki https://launchpad.net/~vikktor91