Translations by Eraser

Eraser has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 197 results
8.
Undo
2011-05-11
Võta tagasi
9.
Redo
2011-05-11
Uuesti
10.
Cut
2011-05-11
Lõika
11.
Copy
2011-05-11
Kopeeri
13.
Paste
2011-05-11
Aseta
17.
Fill Selection
2011-05-11
Täida valik
18.
Invert Selection
2011-05-11
Pööra valik
19.
Select All
2011-05-11
Vali kõik
20.
Deselect All
2011-05-11
Eemalda kõik valikust
21.
Open...
2011-05-11
Ava...
22.
Save As...
2011-05-11
Salvesta kui...
25.
Palette
2011-05-11
Värvipalett
26.
Deselect
2011-05-11
Tühista valik
29.
All files
2011-05-11
Kõik failid
31.
New...
2011-05-11
Uus...
34.
Close
2011-05-11
Sule
35.
Save
2011-05-11
Salvesta
36.
Print
2011-05-11
Trüki
37.
Quit
2011-05-11
Välju
38.
New
2011-05-11
Uus
39.
Open
2011-05-11
Ava
44.
About
2011-05-11
Programmist
49.
Flip Horizontal
2011-05-11
Peegelda horisontaalselt
50.
Flip Vertical
2011-05-11
Peegelda vertikaalselt
54.
Flatten
2011-05-11
Kihtide ühendamine
55.
Add New Layer
2011-05-11
Lisa uus kiht
56.
Delete Layer
2011-05-11
Kustuta kiht
57.
Duplicate Layer
2011-05-11
Kihi dubleerimine
61.
Move Layer Up
2011-05-11
Liiguta kiht ettepoole
62.
Move Layer Down
2011-05-11
Liiguta kiht tahapoole
63.
Layer Properties...
2011-05-11
Kihi omadused...
64.
Open Image File
2011-05-11
Ava pildifail
65.
Import From File
2011-05-11
Impodi failist
66.
Zoom In
2011-05-11
Suurenda sisse
67.
Zoom Out
2011-05-11
Vähenda
68.
Best Fit
2011-05-11
Parim sobitus
69.
Zoom to Selection
2011-05-11
Suurenda valikuni
70.
Normal Size
2011-05-11
Normaalsuurus
71.
Toolbar
2011-05-11
Tööriistariba
75.
Pixels
2011-05-11
Pikslid
76.
Inches
2011-05-11
Tollid
77.
Centimeters
2011-05-11
Sentimeetrid
78.
Fullscreen
2011-05-11
Täisekraan
79.
Window
2011-05-11
Aken
80.
Ruler Units
2011-05-11
Joonlaua ühikud
82.
Save All
2011-05-11
Salvesta kõik
83.
Close All
2011-05-11
Sulge kõik
84.
Tool
2011-05-11
Tööriist
87.
Overwrite
2011-05-11
Ülekirjutamine
90.
Layer
2011-05-11
Kiht